Onderzoek naar bodemvervuiling Demkabocht in Amsterdam-Rijnkanaal

© Rijkswaterstaat
Utrecht - Rijkswaterstaat laat volgende week grond- en waterbodemmonsters nemen in de zogenoemde Demkabocht in het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. Op de oever van de Demkabocht stond vroeger staalfabriek Demka, die waarschijnlijk voor vervuiling van de grond en de waterbodem heeft gezorgd.
Nu Rijkswaterstaat de scherpe bocht gaat verbreden moet eerst onderzoek worden gedaan naar de mate van vervuiling, waarna er gesaneerd zal worden. Vanwege de waarschijnlijke vervuiling werken de onderzoekers in beschermende kleding, aldus de dienst. Het werk begint maandag en duurt naar verwachting tot en met zondag.
Demka was in de twintigste eeuw een van de grootste werkgevers in de regio Utrecht. Het bedrijf maakte staal voor onder meer scheepsbouw en turbines. In 1983 sloten de deuren.
© Het Utrechtse Archief
In het Amsterdam-Rijnkanaal zit precies op de plek waar de fabriek stond een scherpe bocht. Aangezien het kanaal een van de drukst bevaren vaarwegen ter wereld is, hebben de steeds groter wordende binnenvaartschepen veel hinder van de scherpe bocht. De kans op aanvaringen wordt steeds groter.
Rijkswaterstaat gaat het kanaal over een lengte van 600 meter tot wel 11 meter breder maken, zodat schepen elkaar makkelijker kunnen passeren. Voor het bodemonderzoek worden sleuven gegraven om monsters te kunnen nemen. Na het onderzoek gaan de sleuven weer dicht. Het terrein is tijdens de werkzaamheden helemaal afgesloten.
Omwonenden lopen geen gevaar op blootstelling aan eventuele schadelijke stoffen, zegt Rijkswaterstaat. Het karwei aan de Demkabocht moet in 2027 klaar zijn.