Eerste dag op het nieuwe Limus College in Vleuten: 'Leerlingen vinden de kleinschaligheid heel prettig'

© Leerling Daan, zelf niet op beeld, maakte deze foto van zijn klasgenoten op hun eerste schooldag.
Vleuten - Na drie jaar van ontwikkelen ging het schoolgebouw van het Limus College in Vleuten vandaag voor het eerst open. Niet alleen spannend voor de 24 leerlingen, maar ook voor het schoolbestuur volgens Myriam Rijks-Muijtjens. “De eerste dag is heel feestelijk verlopen."
In Utrecht worden jaarlijks kinderen uitgeloot op hun eerste keuze voor een middelbare school. Het is onder meer een taak van scholenkoepels om nieuw aanbod te creëren, zegt programmacoördinator Myriam Rijks-Muijtjens van PCOU Willibrord. “Ons schoolbestuur kreeg de kans iets nieuws te ontwikkelen wat het onderwijs nodig heeft.”
Wat hebben kinderen die opgroeien in de wereld van nu en de dag van morgen nodig? Met die vraag in het achterhoofd is de nieuwe middelbare school voor vmbo-tl, havo en vwo ontwikkeld. In gesprekken met onderwijsprofessionals, ouders, leerlingen, organisaties en het bedrijfsleven zijn ideeën opgehaald voor de ideale school van de toekomst.

Wereldburgerschap

Zo werd een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld waarmee jongeren leren en ervaren hoe zij onderdeel zijn van de wereld om hen heen, met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie. Het Limus College heeft nu één klas bestaande uit 24 leerlingen. Uiteindelijk is er ruimte voor zo’n duizend leerlingen op het Limus College. Elk jaar komt er een leerjaar bij.
“We bieden de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde op het eigen niveau van de leerling aan. Alle overige vakken komen aan bod in levensechte projecten”, vertelt Gijs Droste, rector van het Limus. “We besteden veel aandacht aan vaardigheden als creatief denken, (wereld)burgerschap en samenwerken. Zo stimuleren we onze leerlingen zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken en een echte wereldburger te worden."
"Daarvoor werken we samen met flexibele en toekomstgerichte docenten. In deze tijd van lerarentekorten kregen we maar liefst 150 aanmeldingen van geïnteresseerde docenten, terwijl we er maar 10 konden aannemen. We hadden de luxe dat we konden kiezen", zegt Rijks-Muijtjens. “Leerlingen zeggen de kleinschalige omgeving heel prettig te vinden. Een stuk eigen inbreng hoort erbij, zodat leerlingen zelf hun input kunnen delen."

Geen mobieltjes in de klas

Net als op steeds meer andere middelbare scholen zijn mobieltjes op het Limus College niet welkom in het klaslokaal. Per 2024 is dat zelfs in geen enkele school meer toegstaan. Dat lijkt geen ramp te zijn voor alle leerlingen op de Vleutense school bleek vandaag. “Na schooltijd lagen hier ergens nog vier telefoons, de leerlingen waren ze bijna vergeten mee te nemen,” zegt Rijks-Muijtjens lachend.
De school staat aan de Oesterzwam en verhuist over een aantal jaar naar een nieuwbouwpand aan de Hindersteinlaan in Vleuten. Met de komst van het Limus zijn er dus weer extra plaatsen toegevoegd aan het Utrechtse onderwijsaanbod. En dat is nodig, want in de stad, maar zeker ook in de omgeving Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn, is ontzettend veel behoefte aan middelbare scholen.