Minister Dijkgraaf ziet op de UIT dat het aantal mbo-deelnemers achterblijft

© RTV Utrecht / Fleur Kleinhuis
Utrecht - Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) lunchte vanmiddag met Utrechtse studenten van het mbo, hbo, wo tijdens de Utrechtse Introductietijd (UIT). Een samenstelling van studenten die de norm zou moeten zijn in het studentenleven, aldus de minister. Maar er is nog een weg te gaan.
Meer waardering en erkenning voor mbo-studenten, het is een speerpunt waar de minister al langer mee bezig is. Daarbij hoort dezelfde introductie en dezelfde voordelen die hbo- en wo-studenten ook krijgen.
Minister Dijkgraaf in gesprek met Utrechtse mbo-studenten
"De studenten die ik sprak zijn heel enthousiast dat er meer toegankelijk wordt voor de mbo'ers", vertelt de minister. De 18-jarige Evy Munsters was één van de studenten met wie hij in gesprek ging. "Het was heel gezellig", vertelt ze. "We hebben gepraat over hoe het is om als mbo'er de introductie te doen, omdat er niet zoveel van zijn."
Sinds vorig jaar mogen mbo-studenten meedoen met de UIT, desondanks blijven de aanmeldingen uit. Slechts veertig mbo'ers schreven zich in voor de introweek. Een schamele verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. De weinige aanmeldingen zijn volgens JOBmbo, de landelijke belangenorganisatie van studenten in het beroepsonderwijs, omdat mbo'ers vaak niet weten dat de introductie ook voor hen is.

Niet welkom

Toch is niet alles positief aan de introductie voor mbo-studenten, dat ziet ook minister Dijkgraaf. "Soms wordt er aangegeven dat mbo'ers niet welkom zijn bij een studentenvereniging. Hun deelname is nog niet vanzelfsprekend, dan kan schuren." Dat ziet ook Munsters: "Bij de verenigingskraampjes staat er een sticker of je als mbo-student wel of niet je in kan schrijven. Dat kan jammer zijn als je geïnteresseerd bent in de vereniging."
In veel steden zijn mbo-studenten nog niet volledig welkom", vertelt mboJOB voorzitter Miray Özügüzel. "Dan mogen ze één dag meedoen, niet meedoen of is er maar beperkt plek voor mbo-studenten." In Utrecht mogen mbo-studenten wel gewoon meedoen.
"In andere steden waar mbo'ers al langer mee mogen doen, gaan de aanmeldingen voor de introductietijd als een speer", vertelt Özügüzel. "Een traditie wordt niet gecreëerd in één jaar, of twee jaar. Het heeft tijd nodig en dan gaan ook de mbo'ers wel meedoen aan de introductietijd."
De minister hoopt door het gelijktrekken van de voordelen voor studenten het studentenleven toegankelijker te maken. Dijkgraaf: "We willen het mogelijk maken dat mbo-studenten ook lid kunnen worden van studentensportverenigingen en gewone studentenvereningen. Dat ze elke studentenkroeg in kunnen en mee kunnen doen aan alle activiteiten. We sporen mbo-scholen aan om daar werk van te maken."