Utrecht onderzoekt veiligheid voorrangspleinen 't Goylaan en Marnixlaan

© RTV Utrecht
Utrecht - De gemeente Utrecht start een onderzoek naar de verkeerssituatie op twee voorrangspleinen in de stad. Het gaat om een kruising op de ’t Goylaan en een op de Marnixlaan. Van 28 augustus tot en met 3 september wordt het verkeer gefilmd door camera’s op beide voorrangspleinen.
Een voorrangsplein lijkt op een ovale rotonde. Het zorgt ervoor dat het verkeer makkelijker kan doorrijden, zonder lang te hoeven wachten zoals bij een gebruikelijke rotonde of een kruising met verkeerslichten.

Grote aanpassingen

In 2017 is het kruispunt ’t Goylaan met de Constant Erzeijstraat en de Hooft Graaflandstraat aangepast van een kruispunt met verkeerslichten naar een voorrangsplein. Eerder dit jaar is ook het kruispunt Marnixlaan met de Van Egmondkade en de Royaards van den Hamkade een voorrangsplein geworden.
Het verkeer op de 't Goylaan, de Marnixlaan en de naastgelegen fietspaden heeft voorrang op de zijstraten. Na de herinrichting in 2017 vonden niet alle weggebruikers de situatie op het voorrangsplein duidelijk en kwamen er signalen binnen over (bijna) ongevallen. Daarom zijn er in 2020 een aantal grote aanpassingen gedaan aan het plein.
Uit een evaluatie van de gemeente bleek dat omwonenden het plein na de verbetering als verkeersveiliger ervaren. Maar in het aantal geregistreerde ongevallen is er nog geen duidelijke verbetering te zien. Het aantal geregistreerde ongevallen en slachtoffers was in 2022 ongeveer gelijk aan het jaar 2019.
Met het vastleggen van de verkeersbewegingen wordt zichtbaar hoe de huidige verkeerssituatie op de pleinen is. Zo wordt duidelijk welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid te verbeteren.