Communistische Jongerenbeweging dit jaar wel welkom bij de Utrechtse Introductie Tijd

© Hugo van Krimpen
Utrecht - De Communistische Jongerenbeweging (CJB) is vorig jaar onterecht uitgesloten van de intromarkt in Utrecht. De Utrechtse Introductie Tijd (UIT), de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht hebben hun excuses aangeboden aan de CJB. Volgende week is de communistische beweging wel welkom op de intromarkt.
Volgens de CJB werd er gesteld dat de beweging “niet paste bij het karakter van de UIT, waar iedereen zich vrij en thuis moet voelen”. Zo zou er zijn verwezen naar “de omstandigheden in Oekraïne en de zogenaamde steun van de CJB aan de Russische invasie". Echter veroordeelt de CJB juist de imperialistische oorlog in Oekraïne en roept ze op tot vrede, schrijft de communistische beweging.
De universiteit erkent dat het besluit om de CJB vorig jaar geen kraampje te geven op de informatiemarkt werd genomen "op basis van een verkeerde aanname". Toen de CJB erop wees dat die aanname niet klopte, is de beslissing niet afdoende heroverwogen, zegt een woordvoerder. "Het UIT-bestuur, Hogeschool Utrecht (HU) en de Universiteit Utrecht (UU) betreuren dat dit zo is gegaan en hebben daarom excuses aangeboden voor dit besluit."
De CJB denk dat bij de beslissing vorig jaar ook andere overwegingen een rol hebben gespeeld, zoals het streven naar gratis en toegankelijk onderwijs, betaalbare huisvesting en onderwijs en wetenschap in dienst van de bevolking. De universiteit gaat niet in op deze beschuldigingen.
"De uitsluiting van de CJB kan niet los worden gezien van het toenemende anticommunisme in Nederland en de Europese Unie, waarbij het communisme onterecht gelijkgesteld wordt aan het fascisme", schrijft de organisatie. "Communistische jongerenorganisaties en partijen worden in de hele EU monddood gemaakt, geschiedvervalsing vindt plaats en repressie tegen communisten neemt toe."