Actiegroep wil hertelling van handtekeningen voor Utrechts referendum windmolens

© RTV Utrecht
Utrecht - Actiegroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop wil dat de handtekeningen voor een raadgevend referendum over het plaatsen van windmolens in Utrecht opnieuw worden geteld. Vorige week werd bekend dat er te weinig geldige handtekeningen zijn ingediend om zo'n referendum mogelijk te maken, maar volgens de actiegroep is er een fout gemaakt.
Er waren in de eerste ronde minimaal duizend geldige handtekeningen nodig om een raadgevend referendum mogelijk te maken. Bij het Centraal Stembureau kwamen in totaal 1989 handtekeningen binnen, maar 999 daarvan werden ongeldig verklaard. Veel verzoeken waren volgens het stembureau niet compleet ingevuld of waren afkomstig van personen die niet in Utrecht wonen. Zo kwamen de initiatiefnemers tien geldige handtekeningen tekort.

Fout

Maar volgens Pieter van Veenen van de actiegroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop is er een fout gemaakt. "Voorzitter Sharon Dijksma van het Centraal Stembureau maakte op 25 juli bekend dat we een tekort hadden van tien stemmen. Wij zijn daar nog eens goed naar gaan kijken en ontdekten dat de officiële datum van het besluit waarover dit referendum gaat pas op 6 juli is gepubliceerd."
Volgens de Verordening raadgevend referendum van de gemeente Utrecht hebben initiatiefnemers van een referendum maximaal drie weken tot na die publicatiedatum de tijd om de benodigde handtekeningen in te dienen. Van Veenen: "Dus in feite hadden we nog een paar dagen moeten krijgen, dus wij zeggen: hier heeft u nog 119 extra handtekeningen van ons."

Verzoek tot hertelling

De Buren van Rijnenburg en Reijerscop hebben een verzoek ingediend om alle ingediende handtekeningen te tellen en opnieuw te beoordelen. "De voorzitter heeft bevestigd dat verzoek van ons officieel binnen te hebben gekregen. Ze zullen daar aanstaande donderdag een besluit over nemen."
Van Veenen hoopt dat ze er met de gemeente uitkomen. "Wij hopen dat ze zeggen: laten we verstandig zijn en de indieners het voordeel van de twijfel geven." Mocht de gemeente daar niet mee akkoord gaan, dan zal de actiegroep formeel een bezwaar indienen tegen de uitslag van de telling.
Overigens heeft Van Veenen wel een vermoeden waarom er zo veel handtekeningen van buiten Utrecht kwamen. "De meeste handtekeningen komen uit onze achterban. Een derde daarvan woont in Nieuwegein. Zij zijn ook belanghebbenden omdat ze vlakbij een van de windturbines wonen. Maar ze wonen niet in Utrecht, dus vallen ze niet onder het referendum."
Het verzamelen van duizend handtekeningen binnen drie weken is overigens de eerste stap voor een raadgevend referendum. In de zes weken daarna moeten in totaal 10.000 handtekeningen worden binnengehaald om het referendum vervolgens definitief af te kunnen dwingen.