Hoe voorkom je opnieuw lange rijen bij stembureaus? Zorgen in Utrechtse raad om komende verkiezingen

© RTV Utrecht / Jasper Witte
Utrecht - Een niet werkende app, lange wachtrijen: bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart ging er in de gemeente Utrecht het één en ander mis bij de stembureaus. Nu er na de val van het kabinet sneller dan verwacht nieuwe verkiezingen komen, vragen raadsleden Maarten Koning (D66) en Jantine Zwinkels (CDA) zich af hoe de gemeente nieuwe wachtrijen gaat voorkomen.
Daarom hebben de twee raadsleden een aantal schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) gesteld over de komende verkiezingen, die waarschijnlijk in november gehouden zullen worden.
In een eerdere raadsbrief evalueerde het college de provinciale verkiezingen, maar die evaluatie wordt pas in september in een commissievergadering besproken. "Is dat voldoende op tijd voor nieuwe verkiezingen in november?", vragen Koning en Zwinkels zich af.

Vrijwilligers

Verder vinden de D66- en CDA-fracties dat er in november meer stembureaus moeten komen dan er bij de provinciale verkiezingen waren, om de kans op wachtrijen te verkleinen. Een belangrijke reden voor de wachtrijen in maart, was het niet werken van de StembureauApp. De raadsleden vragen zich af of die app binnenkort weer gebruikt gaat worden en zo ja, wat eraan wordt gedaan om een herhaling van de problemen te voorkomen.
Hoewel Koning en Zwinkels graag meer stembureaus zouden zien, maken ze zich wel zorgen over het werven van vrijwilligers om die bureaus te bemensen. Vooral de lange dagen die vrijwilligers maken soms maken, "van 's ochtends vroeg tot in de nacht", baren het tweetal zorgen. "Zijn er werkwijzen mogelijk waarbij mensen slechts een deel van een shift draaien?"
De problemen bij de provinciale verkiezingen kunnen er volgens hen ook voor zorgen dat vrijwilligers deze keer afzien van een dag op het stembureau. De raadsleden willen graag weten of het college dit verwacht en als dat zo is, hoe ze dat willen oplossen.

Budget

Ten slotte heeft het tweetal nog wat vragen over het budget. Want verkiezingen organiseren kost geld. Koning en Zwinkels zouden graag weten hoe duur deze extra verkiezingen zijn, of het Rijk daar geld voor verstrekt en of de gemeente in zijn begroting rekening houdt met de kans op eerdere Tweede Kamerverkiezingen door de val van een kabinet.