Gemeente kondigt nieuwe maatregelen aan tegen geluidsoverlast in Utrechtse kroegstraat

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - De gemeente Utrecht is van plan geen vergunningen meer te verlenen aan nieuwe horecazaken die na 22.00 uur open willen zijn in de Nobelstraat. Deze maatregel is onderdeel van een breder maatregelenpakket om de ernstige geluidsoverlast in de straat af te remmen.
Afgelopen april lieten omwonenden in een brief aan de gemeente weten welke impact de overlast heeft op hun veiligheidsbeleving en gezondheid. Zo zeggen bewoners een optelsom aan overlast te ervaren: geluidsoverlast ‘s nachts, achtergelaten vuilnis, fout geparkeerde fietsen, trillingen door de bus en onveilige verkeerssituaties. Het meest urgente probleem blijkt de geluidsoverlast, waardoor bewoners ‘s nachts wakker liggen.

'Meer geluidshinder dan Schiphol'

De Nobelstraat is een drukke straat met bekende nachtkroegen als ‘t Pandje, de Kneus, De Vrienden en Café Rex. Het is ook een belangrijke weg die leidt van en naar het centrum en daarnaast is het zowel een woon- als uitgaansgebied. Door de verschillende functies van de relatief smalle straat ontstaat er vaak overlast voor omwonenden, staat in de raadsbrief.
Bewoners klagen al lange tijd over studenten die hun stapavond na de sluitingstijd van cafés buiten vervolgen. Begin dit jaar berekende de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast (UStG) al dat omwonenden soms zelfs te maken krijgen met meer geluidsoverlast dan omwonenden van Schiphol ervaren. Op uitgaansavonden zijn er bijna elke minuut pieken gemeten van meer dan 70 decibel. Hierdoor kunnen vrijwel alle bewoners die aan de voorzijde slapen iedere minuut slaapverstoring ervaren, stelt de stichting.
Nieuwe nachthoreca mogen nu nog neerstrijken in de Nobelstraat, maar wethouder Eva Oosters wil daar vanaf. “Gezien de actuele situatie in de straat wil de gemeente de mogelijkheden onderzoeken om voor een nog te bepalen periode af te wijken van het horecaprofiel en nieuwe vergunningen te weigeren voor extra horecalocaties die na 22.00 uur ’s avonds open blijven. In de afweging nemen we de effecten op andere delen van de stad uiteraard mee.”

Horecastewards en felle verlichting

De gemeente is van plan om op korte termijn maatregelen te nemen en trekt hier een budget van 300.000 euro voor uit. De focus ligt nu vooral op het terugdringen van de nachtelijke geluidsoverlast en overlast door geparkeerde fietsen. Vanaf deze zomerperiode zet de gemeente daarom zes maanden lang zogeheten horecastewards in op de drie uitgaansavonden. “Zij krijgen heldere instructies mee en richten zich op het aanspreken van uitgaanspubliek op geluidsoverlast, alcoholgebruik in de openbare ruimte, vervuiling en het hinderlijk parkeren van hun fiets”, schrijft het projectteam Nobelstraat in de raadsbrief.
De horecastewards en een gedragscode moeten ervoor zorgen dat het uitgaanspubliek in de nachturen meer rekening houdt met slapende omwonenden. Daarnaast stelt het college voor om een geluidsisolatieonderzoek uit te voeren in een aantal woningen. Het eenmalige onderzoek is bedoeld om bewoners te kunnen informeren over de mogelijkheden voor isolatie en de bijbehorende kosten. De resultaten van een onderzoek naar geluidshinder door trillingen van de bus worden deze maand verwacht.
Tot slot is het streven om de huidige verlichting te vervangen op de Nobelstraat door witter en feller licht. Uit proeven in andere steden blijkt namelijk dat uitgaanspubliek minder lang op straat rondhangt wanneer verlichting feller is. Ook luidt het plan om het aantal fietsparkeerplekken uit te breiden op het Janskerkhof. Volgens het college is een langetermijnvisie, bestaande uit de "juiste structurele maatregelen", nodig voor het verminderen van de heersende overlast.