Utrecht gaat bij vergaderingen ook rekening houden met islamitische feestdagen

Gemeenteraad Utrecht
Gemeenteraad Utrecht © RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - De gemeente Utrecht gaat bij het plannen van vergaderingen ook rekening houden met islamitische feestdagen. Daarnaast wordt ook bekeken of andere feestdagen een knelpunt vormen voor commissie- en raadsleden.
Bij het plannen van vergaderingen wordt altijd al rekening gehouden met christelijke feestdagen. Driekwart van de Utrechtse raadsleden steunt een motie van DENK dat dat in de toekomst ook gebeurt met onder meer Eid al-Adha, ook wel bekend als het Offerfeest, en Eid al-Fitr, ook wel bekend als het ramadanfeest.
Dit jaar viel de commissiebehandeling van de Voorjaarsnota tijdens Eid al-Adha. "Bij een inclusieve gemeente(raad) hoort ook dat commissie- en raadsleden hun feestdag niet hoeven op te geven om aanwezig te zijn bij een commissie-of raadsvergadering", schrijft Mahmut Sungur (DENK).