Utrechtse onderzoekers: veel mensen met PTSS door pandemie

© Tobias Bos
Utrecht - De coronapandemie heeft bij veel mensen psychische klachten teweeggebracht die tot op de dag van vandaag doorwerken. Het Utrechtse gezondheidsinstituut Nivel schat dat honderdduizenden Nederlanders kampen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) door heftige gebeurtenissen die ze in de coronatijd hebben meegemaakt.
Volgens het Nivel rapporteerde 3,7 procent van alle volwassenen eind 2022 klachten die duiden op PTSS. Bij ongeveer de helft van deze mensen vermoeden de onderzoekers een direct verband met de coronapandemie. Aanhoudende psychische klachten kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit het verlies van een dierbare, of door een traumatische ziekenhuisopname.
Middelbare scholieren hebben nog vaker last van klachten die aan PTSS doen denken: onder die groep gaat het volgens het Nivel om 4,7 procent. Van de jongvolwassenen heeft ongeveer 4,5 procent last van dit soort mentale problemen. De kans op PTSS is groter naarmate iemand zich eenzaam voelt. Meisjes lopen de stoornis vaker op dan jongens, denkt het instituut.
De indicatie voor een vermoedelijke posttraumatische stressstoornis is gebaseerd op een hoog niveau van klachten gemeten met een hiervoor geschikte vragenlijst.
Nivel
Nivel baseert zich op een nadere analyse van drie grote vragenlijstonderzoeken, de zogeheten Corona Gezondheidsmonitors. Dat zijn uitgebreide onderzoeken waarin de GGD'en en de gemeente Utrecht, in samenwerking met het RIVM, duizenden mensen ondervroegen over hun ervaringen tijdens de coronapandemie. "De indicatie voor een vermoedelijke posttraumatische stressstoornis is gebaseerd op een hoog niveau van klachten gemeten met een hiervoor geschikte vragenlijst. Dit is niet hetzelfde als een klinische diagnose, maar wel staat vast dat deze groep in zeer hoge mate last heeft van posttraumatische stressklachten", legt het Utrechtse onderzoeksinstituut uit.