Barbecueverbod en rookvrije terrassen? Geen heilige huisjes in Utrecht als het gaat om schone lucht

© ANP
Utrecht - Rookvrije terrassen, een verbod op houtstook (ook barbecues en vuurkorven) en geen vuurwerk. Utrecht zet alles op alles om de luchtkwaliteit te verbeteren, want de doelen dreigen niet gehaald te worden. Ook uitbreiding van autoluwe zones, milieuzones en de zero-emissiezone ziet de gemeente als potentiële extra maatregelen, staat in een nieuwe beleidsnota.
Uit de meest recente cijfers blijkt dat de stad nog ver is verwijderd van de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 2021, die strenger zijn dan de waarden uit 2005. Om aan de norm te voldoen moet op uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof een halvering plaatsvinden.

Gezondheid beschermen

De belangrijkste bronnen van luchtvervuiling binnen Utrecht zijn volgens de gemeente wegverkeer, houtstook, vuurwerk, roken, industrie en mobiele werktuigen, zoals bouwmachines. Luchtvervuiling van buiten de stad is vooral afkomstig van wegverkeer (Rijkswegen), industrie, landbouw en binnenvaart. Welke maatregelen het meest effectief zijn om deze bronnen aan te pakken, wordt onderzocht.
“De lat ligt een stuk hoger", licht wethouder Eva Oosters toe. "Om de gezondheid van Utrechters te beschermen, is het nodig dat we duidelijke keuzes maken. Iedere verbetering van de luchtkwaliteit leidt tot gezondheidswinst. Bovendien helpt het ons ook om klimaatverandering tegen te gaan. We willen niet alleen onze eigen uitstoot verminderen, maar ook actiever lobbyen voor meer regionale, landelijke en Europese maatregelen.”

Vuurwerk en houtstook

Er gaan stemmen op voor een stadsbreed vuurwerkverbod, maar de gemeente wil ook de mening horen van inwoners. "We vragen een burgerberaad om een zwaarwegend advies te geven over de invulling van de jaarwisseling 2024/2025 en de jaren daarna. Nadat de raad een besluit heeft genomen over het startdocument kan het burgerberaad starten in oktober dit jaar. De vraag die honderd ingelote bewoners gaan beantwoorden is: hoe kan in Utrecht Oud en Nieuw een feest zijn voor iedereen? En draagt een vuurwerkverbod hieraan bij?"
"Houtstook in een verdichte stedelijke omgeving als Utrecht past niet meer", vermeldt het beleidsstuk ook. Het gaat dan niet alleen om houtkachels, open haarden en pelletkachels, maar ook om vuurkorven, barbecues en pizzaovens. Utrecht verkent de mogelijkheden om dit aan banden te leggen. Het einddoel is in ieder geval: geen uitstoot meer door houtstook.
"Veel mensen ervaren directe overlast van luchtverontreiniging", stelt de gemeente. "Het kan dan gaan om bijvoorbeeld geur- of geluidsoverlast door vuurwerk, houtstook of verkeer. Het ervaren van hinder kan leiden tot een verminderd woongenot en kan stress veroorzaken. Stress kan weer leiden tot gezondheidsklachten zoals hart- en vaatziekten."
Het college wil over de mogelijke maatregelen in gesprek met inwoners, belangengroeperingen en ondernemers. Tot 4 september kan iedereen op de beleidsnota reageren door een zogenoemde zienswijze in te dienen.