Pieken en dalen: zo ziet de wachtlijst voor huishoudelijk hulp in Utrecht er nu uit

© RTV Utrecht / Sibel Önemli
Utrecht - De wachtlijst voor huishoudelijke hulp in Utrecht is aanzienlijk korter geworden. Sterk nog: hij is bijna gehalveerd. Het aantal wachtenden stond in januari nog op 562 en in juni waren het er nog maar 298. Maar, zegt de gemeente, verdere acties zijn wel nodig, want de daling is niet overal in de stad.
De lange wachtlijsten voor huishoudelijke hulp waren overal in de provincie merkbaar afgelopen jaar. Vanwege de hoeveelheid wachtenden in januari, meldde de gemeente Utrecht dat ze extra maatregelen zou treffen om de wachtlijst terug te dringen. Dat is aardig gelukt, want in bijna elke wijk is een daling van het aantal wachtenden.

De huishoudelijke hulp valt onder de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo). Iedereen die aanspraak maakt op deze ondersteuning, levert een eigen bijdrage van 19 euro per maand. De gemeente dekt de overige kosten, maar die lopen in Utrecht op tot 300 per persoon per maand.

Goed zicht

De wijken in het noorden van de stad hebben bijna helemaal geen wachtlijst meer. Volgens de gemeente hebben mensen die zorg nodig hebben gauw contact met de desbetreffende organisatie of instantie die de zorg kan leveren. "Aanbieders hebben zo snel zicht op wat er in een specifieke situatie nodig is en kunnen direct handelen", zegt de gemeente.
In het noorden van de stad is de wachttijd van bijna elf maanden teruggedrongen naar zo'n twee maanden in een paar maanden tijd. Maar dat is niet overal zo. In het zuiden van de stad is de wachttijd toegenomen, van ruim elf maanden in januari naar zeventien maanden in juni.

Uitdagingen

Verdere acties zijn vooral nodig in de wijken waar de wachttijd voor de langst wachtende nog wél oploopt. Vleuten en De Meern zijn de grootste uitdaging voor de gemeente. De vraag is daar hoog en moeilijk te beantwoorden, merken zorgaanbieders. Samen met de gemeente zoeken ze naar manieren om toch aan de vraag tegemoet te komen.
We zijn er nog niet. Elke inwoner die ondersteuning nodig heeft en deze niet tijdig kan ontvangen, is er één teveel.
Wethouder Linda Voortman (Wmo en Welzijn)
In betreffende wijken gaan zorgaanbieders inzetten op wijkgerichte werving. Onderdeel van de lange wachtlijsten, niet alleen in de gemeente Utrecht, zijn de personeelstekorten in de zorg. Daarnaast komen er evaluaties om te kijken of de ondersteuning die er nu is passend is, en zo niet, hoe die aangepast moet worden.
De gemeente gaat ook nog eens een aantal mogelijkheden bekijken die zij liever niet wil inzetten, maar mogelijk wel moeten. Een voorbeeld daarvan is zorg of ondersteuning om de week, in plaats van elke week of vaker. Door de hoeveelheid zorg voor iedereen in de wijk te minderen, kunnen er wel méér mensen die lang hebben moeten wachten, geholpen worden.

Landelijk probleem

De wachtlijsten voor de huishoudelijke hulp zullen voor gemeentes door het hele land herkenbaar zijn. Eerder inventariseerde RTV Utrecht hoe andere gemeenten in de regio ervoor stonden.
Het personeelstekort in de zorg en een achterblijvende beurs van het Rijk zijn de oorzaken voor de wachtlijsten, zeggen veel gemeenten. Bovendien zegt de gemeente Utrecht dat het vaste abonnementstarief van 19 euro per maand, ongeacht het inkomen, een 'aanzuigende werking' heeft. De verwachting is dat de vraag naar huishoudelijke hulp komende jaren alleen nog maar verder zal stijgen.