Gevels van Utrechts studentencomplex brandgevaarlijk, SSH moet met spoed maatregelen nemen

© Google streetview
Utrecht - De gevel van een groot studentencomplex op Utrecht Science Park is niet brandveilig. Het gaat om de hoogbouw aan de Cambridgelaan 191-845. De bewoners hoeven vooralsnog niet weg. De eigenaar van het pand, Stichting Studenten Huisvesting (SSH), moet wel op korte termijn een waslijst aan voorzorgsmaatregelen doorvoeren. Later zal de gevel hoogstwaarschijnlijk worden vervangen.
De gemeente Utrecht heeft meerdere panden laten onderzoeken naar aanleiding van de fatale brand in de Grenfell Tower in Londen. Zes jaar geleden kwamen daarbij zeker 72 bewoners om het leven. De brand verspreidde zich razendsnel via de zeer brandbare gevelplaten aan de buitenkant van de flat.
Na het doorlichten van diverse panden in Utrecht is alleen het gebouw aan de Cambridgelaan niet brandveilig gebleken. Dat is duidelijk geworden na onderzoek van de gevelplaten en een brandtest door een onafhankelijk bureau. Uit deze test, die medio juni is uitgevoerd, is brandklasse D naar voren gekomen. Dat wil zeggen dat het gevelmateriaal "goed brandbaar is, zelfstandig kan branden en een hoge bijdrage levert aan een brand", aldus het rapport. "Op grond van dit onderzoek stellen wij vast dat het gebouw met deze brandklasse niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit", laat de gemeente weten.

Voorzorgsmaatregelen

SSH moet nu snel voorzorgsmaatregelen treffen zodat de bewoners niet op stel en sprong weg hoeven. Om het gebouw veilig te kunnen gebruiken moet de studentenhuisvester langs de plint op de begane grond en langs vluchtroutes gevelplaten vervangen door brandwerende platen. Ook moet de kans op branddoorslag naar het trappenhuis worden verkleind door daar ramen af te dichten.
Zeven dagen per week moet een brandtoezichthouder aanwezig zijn. Die moet bijvoorbeeld voorkomen dat er brandbare materialen tegen de gevel worden geplaatst. In het geval van brand moet de toezichthouder meteen 112 bellen en de ontruiming op gang brengen. SSH moet verder een installatietechnische keuring laten doen en zelfsluitende deuren controleren.

Gevels aanpassen

Maar bovenstaande acties zijn maatregelen voor de korte termijn. Op middellange termijn is een installatietechnische oplossing nodig (bijvoorbeeld een sprinklersysteem) en voor de langere termijn moet een permanente oplossing gevonden worden. Dit is naar alle waarschijnlijkheid het aanpassen van de betreffende gevels.
Deze week nog is er een informatieavond voor bewoners. "We begrijpen dat de brandveiligheid vragen kan oproepen", aldus de gemeente. "We helpen SSH erbij deze zo goed mogelijk te beantwoorden om daarmee eventuele zorgen weg te nemen."