Toekomst somber voor Papierrecyling Utrecht: gemeente noemt nieuwe locaties moeilijk

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Er is nog geen nieuwe locatie gevonden voor Papierecycling Utrecht/Metaalrecycling Utrecht (PRU/MRU). Utrecht zegt zelf weinig mogelijkheden te hebben om het bedrijf een nieuwe plek aan te bieden.
Het recyclingbedrijf was altijd gevestigd in een loods aan de Groenewoudsedijk in Papendorp, vlak naast de plek waar vroeger de Utrechtse Bazaar zat. Maar op dat terrein worden nu woningen ontwikkeld.
PRU krijgt zijn oud papier uit de stad Utrecht en de omliggende gemeentes. De grootste leverancier van oud papier is de gemeente Utrecht. In de loods en op het terrein wordt het papier gesorteerd. Plastic en ander afval wordt uit de berg papier gehaald. Daarna wordt papier en karton gescheiden en in balen geperst. Die balen worden aan de papier- en kartonindustrie geleverd voor hergebruik.

Kijken naar mogelijkheden

De directeur van het bedrijf zag al aankomen dat hij moest vertrekken. Al in 2019 begon hij gesprekken met de gemeente over verplaatsing van zijn bedrijf. Maar die gaf herhaaldelijk niet thuis, tot onvrede van meerdere politieke partijen. Die vroegen het college van de gemeente te kijken naar de mogelijkheden om het bedrijf te helpen aan een nieuwe locatie.
Het college heeft dat nu juridisch uitgezocht en zegt dat de mogelijkheden beperkt zijn. Er is bijvoorbeeld geen sprake van een 'minnelijke onteigening'. In dat scenario zou de gemeente voordat een onteigeningsprocedure wordt gestart eerst in gesprek gaan met de eigenaar van de grond. De gemeente zou als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan dan een vervangende locatie mogen aanbieden.
Maar dat scenario gaat volgens de juristen van de gemeente niet op omdat Utrecht in het geval van PRU/MRU gewoon de huurovereenkomst kon opzeggen. Van onteigening is formeel geen sprake en daardoor is er ook geen herhuisvestingsplicht.
Ook mag de gemeente het recyclingbedrijf niet exclusief een andere locatie aanbieden. Een nieuwe locatie moet eerst op basis van een openbare selectieprocedure worden aangeboden. Dat betekent dat ook andere partijen aanspraak mogen maken op die nieuwe locatie.
Het recyclingbedrijf liet eerder al weten dat dit voor hen zorgt voor een groot probleem. Als er al ergens grond beschikbaar komt, wordt dit veelal weggekaapt door logistieke bedrijven die bereid zijn om de hoofdprijs te betalen.

Flink aantal eisen

Verschillende partijen vroegen het college daarom eind vorig jaar al of PRU/MRU niet een plek kon krijgen op Strijkviertel, waar een nieuw circulair bedrijventerrein wordt ontwikkeld. Maar ook dat ligt lastig volgens het college. Voor het bedrijventerrein gelden een flink aantal eisen op onder meer stedenbouwkundig, architectonisch en circulair gebied. Het college noemt het onwaarschijnlijk dat PRU/MRU aan die eisen kan voldoen.
Een verhuizing naar Lage Weide lijkt evenmin een optie, al staat hier de deur nog wel op een kier. De gemeente heeft de mogelijkheid om grond aan te kopen of te huren. In dat geval bepaalt de gemeente de criteria voor de vestiging. "Een objectief criterium zou bijvoorbeeld de verhuur aan een bedrijf zijn dat zich bezighoudt met grondstoffenstromen kunnen zijn", schrijft het college. "Of mogelijk concreter: een bedrijf dat papier recyclet."
Ook hier geldt dat het uitgangspunt dan een openbare selectieprocedure is, waarbij er geen garantie gaat zijn dat PRU/MRU de enige partij is. Er is nog wel een uitzondering op die regel. De gemeente kan het terrein 1-op-1 aan het recyclingbedrijf gunnen als op basis van de criteria vaststaat dat er maar één serieuze gegadigde is.
Maar daarvoor is het nu nog te vroeg, laat het college weten. "Of dit een optie is, zal te zijner tijd moeten worden beoordeeld op basis van de objectieve criteria waarbij partijen die menen ook gegadigde te zijn kunnen aangeven als zij het niet eens zijn met dat besluit."
Het college hoopt de gemeenteraad in de herfst meer te kunnen vertellen over de zoektocht van PRU/MRU naar een nieuwe locatie.