Utrecht houdt na onbesliste stemming toch maar 2030 aan voor stikstofdoel

Archief.
Archief. © RTV Utrecht
Utrecht - De provincie Utrecht heeft gestemd over het jaar waarin het stikstofdoel bereikt moet zijn en houdt daarvoor 2030 aan. De stemming kwam naar aanleiding van een motie om 2035 vast te stellen als jaar om dit doel te bereiken. In het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) moet een helder jaar staan waarin 74 procent van de stikstofgevoelige natuur binnen de zogeheten kritische depositiewaarden moet zitten.
Tijdens de Statenvergadering diende JA21, SGP, BBB en 50PLUS een motie in waarin zij het college opriepen om 2035 als jaar aan te nemen waarbij het stikstofdoel gehaald moet worden. De stemming eindigde onbeslist, met 24 stemmen voor en 24 stemmen tegen.
Omdat de stemming onbeslist was, wordt de motie (en daarmee de volgende stemming) doorgeschoven tot na het zomerreces. Maar de provincie moet voor dat reces al het concept-plan inleveren bij het Rijk, met daarin de datum voor het stikstofdoel. Daarom wordt nu toch 2030 aangehouden.

De kritische depositiewaarde is een begrip dat belangrijk is binnen de stikstofproblematiek. Depositie betekent het neerslaan van bepaalde stoffen, in dit geval stikstof. De kritische depositiewaarde is de hoeveelheid stikstof die een natuurgebied of ecosysteem kan verdragen zonder dat het schade oplevert aan dat natuurgebied. Voor het beter functioneren van de natuur is die kritische depositiewaarde van groot belang.

Interessante rol voor CDA

Het CDA nam een interessante rol aan tijdens de stemming over de motie. De partij stemde vóór de motie en dus voor het plan om 2035 aan te houden als jaar voor het stikstofdoel. Maar CDA-gedeputeerde Mirjam Sterk (landbouw en natuur) had, in het debat voorafgaand aan de stemming, juist gepleit voor 2030 als het jaar voor dat doel. Zij volgt daarmee de wens van het college van Gedeputeerde Staten. Sterk onthield zich als verantwoordelijk gedeputeerde van stemming.
Ook in nationale politiek lijkt het CDA van mening veranderd. Zij zijn onderdeel van de coalitie en in het landelijke coalitieakkoord van het CDA, VVD, D66 en ChristenUnie staat dat het kabinet in 2030 het stikstofdoel wil bereiken. Sinds een paar maanden wil het CDA echter dat die deadline wordt verschoven naar vijf jaar later.
CDA-leider Wopke Hoekstra wil onderhandelen met de andere coalitiepartijen over het jaar, maar pas als alle provincies een nieuw bestuur hebben. Daar verwees de Utrechtse SGP naar tijdens het debat in de Statenvergadering: "De gedeputeerde wil het niet over jaartallen hebben, maar de landelijke CDA-fractie wil juist heronderhandelen over de data in het coalitieakkoord", aldus Bertrick van den Dikkenberg. "Het CDA zegt zelfs te willen wachten op de provincies. Het PPLG is een heel duidelijk signaal. Laten we daarom nu gewoon de wet volgen en 2035 aanhouden."

2030 of 2035: het zijn jaartallen die in de stikstofproblematiek vaak door elkaar heen gebruikt worden. Al tijdens de provinciale verkiezingen afgelopen voorjaar was er onduidelijkheid over welk jaartal nou gold als streefpunt voor het stikstofdoel.

In de wet staat dat pas in 2035 74 procent van de stikstofgevoelige natuur binnen de kritische depositiewaarden moet zitten. Maar het kabinet heeft besloten dat ze al in 2030 de stikstofuitstoot gehalveerd wil hebben.