Utrechtse wethouder teruggefloten: geld voor studenten moet ook echt naar studenten

© RTV Utrecht
Utrecht - Wat te doen met 2,7 miljoen euro die de gemeente Utrecht van het Rijk kreeg voor studenten in de problemen? Daarover debatteerde de gemeenteraad vanmiddag. Het geld is bedoeld voor bijzondere bijstand voor studenten die in de problemen zijn gekomen door hoge energiekosten. Maar studenten hebben nauwelijks beroep gedaan op deze bijzondere bijstand. En dus is er veel geld over.
Inwoners van Nederland konden een beroep doen op de energietoeslag maar studenten waren daarvan uitgesloten, die 1800 euro ging aan hun neus voorbij. Toch hebben ook studenten last van de gestegen energieprijzen. En daarvoor konden studenten een apart beroep doen op de gemeente voor Individuele Bijzondere Bijstand (IBB), die kreeg daarvoor 2,7 miljoen van het Rijk. Maar de eisen daarvoor waren zo hoog dat bijna niemand een uitkering gekregen heeft. Zo werd er onder andere gekeken of de student in kwestie een eigen energiecontract heeft, en of hij nog kon lenen bij DUO.

Gewonnen

Ondertussen procedeerden studenten tegen het feit dat ze geen recht hadden op de energietoeslag, en dat wonnen ze. De gemeente heeft bezwaarmakers alsnog die 1800 euro overgemaakt en dat betaald uit het potje van de IBB. Maar wie geen bezwaar maakte krijgt alsnog niets. "We compenseren studenten die na een afwijzende beschikking niet in bezwaar zijn gegaan of studenten die helemaal geen aanvraag hebben gedaan niet. We vinden dit pijnlijk", schreef wethouder Linda Voortman (GroenLinks) aan de raad.
De IBB regeling, speciaal voor studenten, stopt per 1 juli. Het potje blijft dus goed gevuld. Alleen een half miljoen euro is betaald aan de studenten die dus bezwaar maakten tegen het weigeren van de energietoeslag. Wethouder Voortman wil de overgebleven twee miljoen euro niet meer aan studenten geven maar toevoegen aan een reserve die bedoeld is voor ‘werkende armen, bijstandsgerechtigden en gezinnen in armoede’. Dat zorgde alleen voor chagrijn bij diverse raadsleden, onder wie Berdien van der Wilt (D66). Zij diende een motie in, die ruime steun krijgt in de raad.
We vinden dit pijnlijk
Wethouder Linda Voortman (GroenLinks)
De wethouder moet nu de regeling IBB voor studenten verlengen tot het eind van het jaar. Ook moeten de voorwaarden versoepeld worden. Dat wil zeggen dat er geen energiecontract meer hoeft te zijn en dat de mogelijkheid tot bijlenen niet meer wordt meegeteld. Van der Wilt reageerde enthousiast: "Ik ben hartstikke blij, ik vind het heel terecht en eerlijk dat studenten nu echt aanspraak kunnen maken op dit vangnet. We laten ze niet in de kou staan dit najaar."
Ook Student & Starter was kritisch op de wethouder. Raadslid Annemarijn Oudejans was vooral boos dat het geld dat overbleef niet naar studenten ging. Student & Starter kwam met een eigen voorstel. "Onze motie draagt op om het geld voor studenten te blijven reserveren. De wethouder gaf steeds aan dat er geen mogelijkheid is om studenten financieel te ondersteunen." De motie van Oudejans werd alsnog overgenomen door de wethouder, en dus blijft het geld hoe dan ook beschikbaar voor studenten. Bij stemming bleek dat de raad het voorstel van Oudejans unaniem steunde.