Zorgen over mogelijke sluiting dagbestedingsplekken Reinaerde: 'Belangrijke functie voor de stad'

© RTV Utrecht / Caroline Geijsman
Utrecht - Meerdere dagbestedingsplekken van zorgorganisatie Reinaerde dreigen te sluiten of te fuseren. Volgens de organisatie kan dat niet anders, omdat er te weinig mensen gebruik van maken. Veel partijen in de Utrechtse gemeenteraad maken zich zorgen. "Het zou doodzonde zijn als die locaties sluiten, terwijl ze een belangrijke functie hebben voor de stad", vindt CDA-raadslid Bert van Steeg.
Reinaerde biedt onder meer dagbesteding, werk en begeleiding van mensen die hulp nodig hebben, zoals mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Stadsboerderij Eilandsteede in Park Transwijk, restaurant ZiZo aan de Oudegracht en dagcentrum de Werkspecht in Maarssenbroek zijn daar voorbeelden van.

Financiële problemen

Iets meer dan een maand geleden verstuurde Reinaerde een brief naar de families en begeleiders van hun cliënten, waarin de organisatie aangaf te kampen met financiële problemen. Sommige locaties hebben te maken met dusdanige "negatieve financiële effecten" dat Reinaerde zich genoodzaakt er enkele samen te voegen of te sluiten.
"Na coronatijd zijn er minder mensen met een verstandelijke beperking die naar werk- en dagbesteding bij ons gaan", verklaart manager Jacques Visser. "We hebben teveel aanbod voor te weinig mensen."
Daar zijn volgens Visser drie redenen voor. Een ervan is dat een deel van de mensen het zelf prettiger vindt om minder naar de dagbesteding te gaan. "Anderen, die dagbesteding bij Reinaerde kregen, maar woonden bij een andere zorgorganisatie, zijn tijdens corona naar de dagbesteding gegaan bij de organisatie waar ze wonen. En er zijn mensen naar andere aanbieders van dagbesteding gegaan."
En niet alleen bij Reinaerde wordt gekeken naar welke dagbestedingslocaties financieel de moeite waard zijn. Erik Tom van Abrona ziet hetzelfde gebeuren bij zijn zorgorganisatie. "Het is iets wat breed in de provincie Utrecht speelt. Veel dagbesteding is kleinschalig en dus kwetsbaar. Overal wordt nu gekeken: hoe kunnen we dat verbeteren?" Abrona heeft ongeveer twintig plekken voor dagbesteding.
Zorgorganisaties werken nu ook samen aan dit vraagstuk. Erik Tom van Abrona: "We zijn nu bijvoorbeeld samen met Reinaerde in Woerden aan het kijken naar het aanbod. Er is daar in de loop van de tijd een aanbod ontstaan. We kijken nu of dat nog aansluit bij de vraag van de mensen, en de visie van ons en eigenlijk de hele branche op de toekomst."

Rigoureus

Maar in de tussentijd gaan er dus waarschijnlijk wel dagbestedingslocaties van Reinaerde sluiten. CDA-raadslid Bert van Steeg kreeg de brief van de zorgorganisatie daarover onlangs onder ogen. "Een heftige brief om te lezen", vindt hij. "Dit ziet er wel heel rigoureus uit, daar maak ik me zorgen over."
Zijn zorgen zitten hem er met name in dat hij wil dat "mensen een plek krijgen die bij ze past en aansluit bij hun wensen". Ook wil Van Steeg dat ouders worden meegenomen in de keuzes en dat de gemeente vinger aan de pols houdt om bij te sturen en mee te denken.
"Ik begrijp dat er keuzes moeten worden gemaakt op het gebied van financiën, maar financiën moeten niet alléén een rol spelen. Er moet ook vanuit de cliënt worden gedacht. Restaurant ZiZo staat op de lijst van onrendabele locaties, ik zou het heel jammer vinden als dat verdwijnt. ZiZo heeft een hele mooie en belangrijke functie in Utrecht."

Rendabele locaties

 1. Amstelkade
 2. Drie Ringen
 3. Loeff
 4. Het Trefpunt
 5. Werkwijzer ROC
 6. Werkspecht

Verliesgevende locaties

 1. Boemerang
 2. CAB
 3. Digiteam
 4. Eilandsteede
 5. Hoge Weide
 6. Koppel
 7. Remake
 8. TRES
 9. Wijde Doelen
 10. 't Zand
 11. ZiZo

'Goed vooronderzoek'

Reinaerde verzekert dat geen enkele locatie "zomaar" wordt gesloten: "We doen eerst goed vooronderzoek en kijken met familie en andere partijen naar mogelijkheden", belooft manager Jacques Visser. "We hebben ook goed contact met onze collega-organisaties als we voor iemand waar nodig een alternatief zoeken. We zoeken met familie en cliënten individueel naar alternatieve plekken die goed passen. Dat kan soms ook bij een bedrijf of organisatie zijn, in plaats van bij een zorgorganisatie zoals wij."
Een deel van de transitie is al ingezet: zo is Ateliers Wijde Doelen onlangs verhuisd en is een groep cliënten van 't Zand naar De Loeff gegaan. "Mochten we dagbesteding gaan verhuizen of sluiten, kijken we altijd naar passend ander aanbod."
In totaal hebben acht partijen in de Utrechtse gemeenteraad vragen gesteld aan het college. Zij hopen nog voor het zomerreces antwoorden daarop te krijgen.