Utrecht wil nieuw kunstdepot en vrachtwagenparkeerplaats op Lage Weide in 2026

Het huidige depot van het Centraal Museum
Het huidige depot van het Centraal Museum © RTV Utrecht / Robert Jan Booij
Utrecht - De gemeente Utrecht wil een nieuw depot voor kunst en erfgoed op Lage Weide openen. Inwoners en belanghebbenden kunnen vanaf nu op het plan reageren.
In het depot aan de Isotopenweg moet een deel van de collecties van het Centraal Museum, het Universiteitsmuseum en de afdelingen Erfgoed van de gemeente en Provincie Utrecht worden opgeslagen. Een aantal van deze collecties wordt nu opgeslagen in een depot in het Werkspoorkwartier, maar dat is volgens de gemeente te vol en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.
De gemeente is eigenaar van een groot deel van de collectie van het Centraal Museum en is daarnaast verplicht om bodemvondsten binnen de gemeente te bewaren. Al jaren zijn er plannen voor een nieuw depot. Nieuwbouw aan de Isotopenweg kwam toen na onderzoek als beste optie naar voren.
"Streven is dat we in 2022 kunnen starten met de bouw van het nieuwe depot", liet de gemeente in 2020 weten. Het gebouw zou dan in 2024 in gebruik worden genomen. In het huidige plan wordt nu 2026 als datum genoemd.
Op de locatie aan de Isotopenweg moet ook een vrachtwagenparkeerplaats komen met sanitaire voorzieningen. Het terrein zou plaats moeten bieden aan zo'n twintig vrachtwagens.
Er is al jaren een fors tekort aan vrachtwagenparkeerplaatsen op Lage Weide en in het Werkspoorkwartier. Vrachtwagens worden regelmatig fout geparkeerd, wat weer leidt tot onveilige verkeerssituaties.
Om alle plannen mogelijk te maken, moeten wel rond de 300 bomen worden gekapt. De gemeente gaat wel 400 bomen terug planten. De plannen liggen tot 31 juli ter inzage in het Stadskantoor.