Verlenging van vluchtelingenopvang in Utrechtse Star Lodge Hotels

© RTV Utrecht
Utrecht - De noodopvang van vluchtelingen in Star Lodge Hotels in de Voorveldse Polder wordt weer verlengd. Vorig jaar werd al besloten om de opvang langer open te houden tot juli 2023, maar daar komt nu nog drie jaar bij. De reden hiervoor is de noodzaak voor opvanglocaties, die hoog blijft.
Op 15 december 2021 arriveerde de eerste groep in het hotel aan de Biltsestraatweg, dat is omgebouwd tot noodopvang voor zo’n 335 mensen. “De noodzaak voor opvanglocaties voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), blijft onverminderd hoog en de verwachting van het Rijk is dat ook in 2024 en 2025 meer asielopvangplekken nodig zijn”, schrijft het Utrechtse college van burgemeester en wethouders in een brief aan de raad.
De opvang op deze locatie verloopt over het algemeen goed, meldt het college. In het geval van "kleine incidenten", zoals de onrust die ontstond over lange wachttijden en het ontbreken van perspectief op het starten van asielprocedures, werd er volgens de gemeente direct ingegrepen door het COA. “Vanuit de veiligheidspartners en beheergroep zijn geen bezwaren op verlenging geuit”, staat er in de brief.
Het afgelopen jaar zijn er nog verbeteringen doorgevoerd op de locatie, nadat bewoners hun onvrede uitten. Voortaan heeft elke kamer een koelkast, ontvangen bewoners leefgeld voor bijvoorbeeld toiletartikelen en is er een huiskamer ingericht.
Met deze verlenging heeft het COA een overeenkomst ontvangen dat bewoners zelf hun ontbijt en lunch mogen verzorgen. De catering voor de avondmaaltijd wordt verzorgd door de nabijgelegen ondernemer, omdat er geen keukenvoorzieningen zijn op deze locatie wegens beperkte capaciteit van stroom en gas.
Tenslotte is het plan om de samenwerking met iedereen op het terrein te versterken, want dit zou bijdragen aan de inburgering van de bewoners van de noodopvang. “Zo is afgesproken dat COA samen met een vertegenwoordiging van haar bewoners samen met de cateraar meer invulling geeft aan het avondeten”, aldus het college.