Utrecht voert ‘eerlijke’ afvalstoffenheffing in: goedkoper voor singles, duurder voor gezinnen

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Utrechtse huishoudens betalen op dit moment hetzelfde om hun afval op te laten halen, maar dat kan eerlijker volgens de gemeente. Daarom betalen vanaf volgend jaar 1- en 2-persoonshuishoudens minder, en de rest meer.
In de huidige situatie kent Utrecht twee tarieven voor de 158.177 Utrechtse huishoudens: één voor eenpersoonshuishoudens en één voor huishoudens van twee of meer personen. Het uitbreiden van twee naar vier tariefklassen doet volgens de gemeente recht aan het principe van ‘de vervuiler betaalt’, vanuit de gedachte dat meerpersoonshuishoudens ook meer afval veroorzaken. Ten opzichte van de oude situatie betaalden met name één- en tweepersoonshuishoudens in het oude systeem relatief veel.
Per 1 januari 2024 zullen er vier verschillende tarieven voor afvalstoffenheffing gelden in plaats van de huidige twee. Huishoudens met één of twee personen gaan minder afvalstoffenheffing betalen, grotere huishoudens meer. Iedereen met wie je in een huis woont én die op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente, ook kinderen, telt mee als medebewoner. "Eerlijkere afvalstoffenheffing, zo sluiten we beter aan bij hoe veel afval mensen maken", liet wethouder Susanne Schilderman (D66) weten op Twitter.
Tekst loopt verder onder tabel
© Gemeente Utrecht
Om te voorkomen dat grotere huishoudens in de financiële problemen komen door de verhoogde woonlasten, doet het college namens de gemeenteraad een voorstel om het bedrag in twee jaar geleidelijk te verhogen tot het bedrag dat hierboven in de tabel staat. Dat is dus nog niet wat mensen vanaf 1 januari moeten betalen voor het afvoeren van hun volle vuilniszakken.