Veel onduidelijkheid over welke zorg vergoed wordt: 'Het is een black box'

© Pixabay
Utrecht - Het is lang niet altijd duidelijk welke zorg vergoed wordt en welke niet, concludeert de Patiëntenfederatie Nederland. De Utrechtse organisatie vindt, op basis van een onderzoek onder ruim 12.000 respondenten, dat de informatievoorziening vanuit verzekeraars en zorgaanbieders tekortschiet.
Een black box om tot de juiste informatie te komen – zo omschrijft Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie, de ontwikkeling. "En het heeft soms onverwachte zorgkosten tot gevolg. In deze dure tijden bezuinigen mensen op hun verzekering, maar zijn ze niet voldoende op de hoogte van de risico’s daarvan.”
Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen vaak geen idee hebben of de verzekeraar een contract heeft met hun zorgaanbieder. Bijna de helft van de respondenten (49 procent) ging de afgelopen jaren naar een niet-gecontracteerde medisch specialist, wijkverpleegkundige of andere zorgverlener binnen de GGZ.
Volgens de Patiëntenfederatie zou een groot deel van hen een andere keuze maken als ze zouden weten dat de betreffende partij niet bij de polis inbegrepen zit. "Als je niet weet dat dit risico er is en je het dus zelf niet checkt bij je verzekeraar, start de aanbieder de behandeling vaak gewoon,” aldus Veldman. “Achteraf kunnen patiënten dan onverwacht een rekening op de deurmat krijgen. Dat is niet hoe dit systeem zou moeten werken.”
Wat er beter zou moeten? Te beginnen met betere en duidelijkere voorlichting richting patiënten. Veldman: "Als een behandeling door een bepaalde zorgaanbieder niet of maar deels wordt vergoed vanuit de zorgpolis van een patiënt, dan moet die aanbieder nog voordat de behandeling start daar altijd duidelijk voor waarschuwen. Een vermelding van deze informatie ergens weggestopt op de website is absoluut niet voldoende. Patiënten moeten het op dit moment bijna helemaal alleen uitzoeken."

Uit het onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt ook dat Nederlanders zich dit jaar minder uitgebreid verzekerd hebben. Het percentage van de zogeheten budgetpolissen, dat is het minst uitgebreide pakket, nam dit jaar toe. De lagere premie wordt als belangrijkste reden onder de respondenten opgevoerd.