Het is nu écht definitief: de basisbeurs voor studenten keert terug

© RTV Utrecht
Utrecht - Na jaren van protesten is de kogel door de kerk: studenten in het hoger onderwijs krijgen vanaf september weer een basisbeurs. Nu ook de Eerste Kamer met brede steun heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de herinvoering van de basisbeurs, kunnen studenten in het hbo en wo vanaf komend studiejaar weer een maandelijkse bijdrage van het Rijk verwachten.
Uitwonende studenten ontvangen dan 274,90 euro per maand. Bij thuiswonende studenten gaat het om een bedrag van 110,30 euro. Het komende studiejaar krijgen uitwonende studenten bovendien nog een extra bedrag van 164,30 euro per maand vanwege de sterk gestegen kosten van onder meer boodschappen en energie.
Ook uitwonende mbo-studenten krijgen dit bedrag. Verder verandert er voor mbo-studenten niets, omdat zij de afgelopen jaren al een basisbeurs kregen.

Aanvullende beurs

Studenten uit gezinnen met lage en middeninkomens kunnen daarnaast ook een beroep doen op de aanvullende beurs van maximaal 416 euro per maand. Om te zorgen dat meer studenten aanspraak kunnen maken op deze beurs wordt de inkomensgrens verruimd tot 70.000 euro.
Door de terugkeer van de basisbeurs verdwijnt het sociaal leenstelsel dat in 2015 werd geïntroduceerd. Studenten die één of meerdere jaren onder het leenstelsel hebben gestudeerd krijgen een tegemoetkoming. Voor een studieperiode van vier jaar gaat dat om een bedrag van 1.436 euro. Studenten die hebben gestudeerd in de periode 2015-2019 krijgen daarbovenop een extra tegemoetkoming.

'Geweldig nieuws'

Studentenorganisaties waren vanaf het begin al kritisch op het sociaal leenstelsel. Verschillende keren waren er studentenprotesten. De belofte van het toenmalige kabinet dat met het bespaarde geld het onderwijs kon worden verbeterd, kwam nooit helemaal van de grond. Daardoor groeide ook het draagvlak in de Tweede Kamer voor een terugkeer van de basisbeurs.
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) spreekt van geweldig nieuws nu de beurs dus definitief terugkeert. Voorzitter Terri van der Velden wijst erop dat het leven voor studenten de afgelopen acht jaar alleen maar duurder is geworden: "Het feit dát deze beurs weer terugkomt zorgt dan ook voor meer financiële zekerheid. We hadden natuurlijk liever hogere basisbedragen gezien ten opzichte van de afschaffing in 2015, maar het belangrijkste is dat de terugkeer nu officieel is."
Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) laat weten blij te zijn dat het politiek nu helemaal rond is. Tegelijkertijd blijft de vakbond ook kritisch. "De basisbeurs voor uitwonende studenten moet structureel omhoog en de compensatie moet veel beter", laat de LSVb weten.
Studenten moeten zich overigens wel zelf aanmelden voor de beurs. Dat kan vanaf 19 juni op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).