Van 'grote zorgen' tot een 'mooi begin', Utrechtse politiek verdeeld over plan voor sekswerk thuis

© RTV Utrecht
Utrecht - Het CDA en de VVD zijn kritisch op het plan van de gemeente Utrecht om sekswerk thuis toe te staan. Beide oppositiepartijen maken zich grote zorgen over veiligheid en overlast. Andere partijen spreken juist van een “mooi begin”.
“Hoe ga je dat in de praktijk uitwerken?” vraagt Tess Meerding van de VVD zich af. “Krijgen omwonenden hier geen last van en gaan ze niet protesteren? Hoe krijg je de sekswerkers in beeld? En hoe zorg je ervoor dat het veilig blijft?” Zij wil dat het college de plannen beter uitwerkt.

Legaal beroep

Dat de raamprostitutie bij het Zandpad niet ideaal was, zag haar partij ook wel in. “Maar de politie en en hulporganisaties waren daar wel aanwezig. Dat kan je thuis niet bieden”, zegt Meerding.
Het CDA deelt dezelfde zorgen, zegt Bert van Steeg. Dát de gemeente iets moest doen, snapt hij ook wel. “Het is een legaal beroep.” Maar ook hij vreest dat het werk onveiligheid en overlast aantrekt. “De gemeente kijkt weg van problemen. Het blijft geen gewoon werk.”
Dat is Student en Starter in het geheel met hem oneens. “Het is een beroep zoals elk ander beroep”, zegt Vincent Stevens. “Er zit juist een onterecht stigma op, zeker als het gaat over veiligheid en overlast.”
Uit onderzoek blijkt namelijk dat er in Utrecht bij privéhuizen nauwelijks overlast is, zegt Stevens. “Soms weten mensen uit de buurt zelfs niet wat er in die huizen plaatsvindt.” Hij noemt het voorstel dan ook “een mooi begin”.

Toekomst van sekswerk in Utrecht

Nadat onder meer de raamprostitutie aan het Zandpad en de tippelzone aan de Europalaan zijn gesloten, zijn er bijna geen legale sekswerkplekken meer in Utrecht. Toen vorig jaar een nieuwe start van het Zandpad uitbleef, vroeg de gemeente de commissie Sorgdrager om advies.

Naar aanleiding van het advies komt het college nu met twee voorstellen aan de gemeenteraad.

Als eerste moet legaal thuiswerken mogelijk worden. Daarbij moet wel aan drie eisen worden voldaan:
- De sekswerker moet ingeschreven staan op het woonadres
- De verdiensten mogen uitsluitend ten goede komen aan de sekswerker
- Aan de buitenkant mag geen reclame worden gemaakt, ook mag niet zichtbaar zijn dat er sekswerk plaatsvindt

Daarnaast moeten er ook op twee locaties kleinschalige locaties komen waar maximaal vijftien sekswerkers een ruimte kunnen huren. De gemeente gaat niet zelf op zoek naar de locaties, maar belooft wel te helpen bij onder meer het contact met de buurt.

De gemeente spreekt hierbij van twee zogeheten ‘proeftuinen’. Als na drie jaar blijkt dat alles goed loopt, moeten beide plannen permanent worden. Doordat regelgeving moet worden veranderd, is thuiswerk pas op zijn vroegst in de eerste helft van 2024 mogelijk.

Dat vindt Minke Fischer ook. Zij werkt bij Belle, dat een onderdeel is van de Tussenvoorziening, en biedt hulp aan sekswerkers. Zij werd actief betrokken bij het maken van de plannen.
“Er is goed geluisterd naar sekswerkers, die mochten vertellen wat zij belangrijk vinden”, zegt ze. "Het vertrouwen was heel slecht in de gemeente en dat wordt nu langzaam hersteld.”

'Klant loopt niet met bord om zijn hals'

Zorgen over mogelijke overlast maakt Fischer zich nauwelijks. “Heb jij er nu al last van? Nee. Dat zegt genoeg, want het gebeurt nu namelijk al. Maar alleen niet legaal. En straks gaat het ook niet leiden tot overlast omdat je het waarschijnlijk helemaal niet door hebt.”
“Een klant loopt niet met een bord om zijn hals dat hij naar een sekswerker gaat en een sekswerker heeft ook geen bordje voor de deur hangen”, vervolgt ze. “Bij de plekken met overlast spelen er meer problemen. Zoals bijvoorbeeld panden die gebruikt worden als bordeel waar meerdere personen aan het werk zijn. Of sekswerkers die te kampen hebben met een verslaving.”
Wat haar betreft pakt de gemeente door en worden er nog meer stappen gezet. “Nu mag er maar één iemand per adres thuiswerken, terwijl veel sekswerkers graag met zijn tweeën of drieën in een huis willen werken.” Dat zou onder meer hun veiligheid vergroten.
Ook had ze graag gezien dat er weer een tippelzone komt, nadat die bij de Europalaan twee jaar terug verdween. Dat is Vincent Stevens van Student en Starter met haar eens. “Maar ik zie dat nu nog niet als een gemiste kans, want het wordt ook nog niet uitgesloten. Het is goed om ook kleinschalig te willen beginnen en niet alles tegelijk te doen.”
Dat begin zal in ieder geval door de VVD en het CDA dan kritisch worden gevolgd, stellen beide partijen. “Wij staan er sceptisch tegenover”, zegt Meerding. Al belooft ze het wel een eerlijke kans te geven. “In het allerbeste geval klagen de bewoners niet en is het veilig. Maar op voorhand vind ik dit een lastig verhaal.”