Actiegroep niet blij met windmolenplannen Rijnenburg: 'Overhaast en onzorgvuldig'

© RTV Utrecht
Utrecht - Actiegroep Buren van Rijnenburg is kritisch op het bestemmingsplan Windpark Rijnenburg en Reijerscop van de gemeente Utrecht. De plannen zijn "overhaast en onzorgvuldig", laat de belangenvereniging in een eerste reactie weten.
De gemeente ontvouwde eind vorige week haar plannen voor vier windturbines in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Naar eigen zeggen worden daarbij "stevige geluidsnormen" gehanteerd. Zo heeft wethouder Lot van Hooijdonk bepaald dat de turbines gemiddeld maximaal 45 decibel mogen produceren. Dat komt ongeveer overeen met het geluid van snelwegen, spoorwegen en industrieterreinen. Landelijk geldt een maximum van 47 decibel. Op die manier moeten omwonenden, verkeer en natuur zo min mogelijk hinder ondervinden van de windmolens.
Ook kwam de gemeente met regels voor slagschaduw en de afstand tot huizen. "Met het vaststellen van de regels is de opwek van heel veel schone energie voor de stad weer een stuk dichterbij", zei van Hooijdonk.

Nieuwe normen

Voor hanteren van eigen normen door de gemeente is volgens de actiegroep op dit moment geen enkele reden, aangezien er in de loop van dit jaar nog nieuwe nationale geluids- en afstandsnormen komen. Het RIVM doet daar momenteel nieuw onderzoek naar. "De gemeente baseert zich bij haar eigen normen op de onderzoek van RIVM en TNO van 5 jaar geleden. Overhaast doordrukken van omstreden normen is onnodig en onzorgvuldig als er al op nationaal niveau wordt gewerkt aan nieuwe normen waar wel recent en lokaal onderzoek aan ten grondslag ligt."
Verder vindt de belangengroep dat het windpark niet goed is afgestemd op de omgeving. Zo moeten er ook woningen komen in het gebied, maar liggen daarvoor nog geen concrete plannen op tafel. Daardoor "is een goede integrale afstemming van de toekomstige functies nu niet mogelijk".

Vragen en bezwaren

Naast de kritiek op de inhoud van het bestemmingsplan, hekelt actiegroep Buren van Rijnenburg ook de manier waaróp het plan is gepresenteerd. Het rapport is 4234 pagina's lang en volgens de actiegroep hebben ambtenaren, consultants, juristen en politici er jarenlang aan gewerkt. "Belanghebbenden, waaronder omwonenden, krijgen slechts zes weken de tijd om hun zienswijze, vragen en bezwaren op deze complexe materie in te dienen."
Over de komst van windmolens in Rijnenburg wordt al een jaar of tien gediscussieerd. Buren van Rijnenburg is één van de tegenstanders van de plannen. Zij vinden dat windmolens op die locatie te veel horizonvervuiling, geluidsoverlast en gezondheidsschade zouden veroorzaken. Wel is de actiegroep voorstander van woningbouw in de polder.
Op 7 juni is er de gelegenheid om vragen te stellen tijdens een informatieavond in De Meern en op maandagavond 12 juni is er nog een online bijeenkomst. Belanghebbenden kunnen tot en met 6 juli reageren op het nieuwe bestemmingsplan. Als de plannen daarna doorgaan, begint de bouw naar verwachting in 2026. Een jaar later zouden de turbines operationeel moeten zijn. Ze komen in de polders tussen De Meern, Nieuwegein en IJsselstein, net onder de A12.