Metamorfose Jaarbeursterrein in Utrecht kan beginnen

© Gemeente Utrecht / Render Art
Utrecht - Begin volgend jaar kan er een begin gemaakt worden met de aanpak van het Jaarbeursterrein in Utrecht. Parkeerterreinen worden een park met daar omheen minimaal 2500 woningen en de Prins van Oranjehal verdwijnt. Tijdens een commissievergadering van de Utrechtse gemeenteraad blijkt een ruime meerderheid de plannen van wethouder Eelco Eerenberg te steunen. Al is er op details wel kritiek.
Het wordt een hele bijzondere nieuwe wijk in de stad. Die wordt ruwweg begrensd door de Graadt van Roggenweg, de Croeselaan, de Van Zijstweg en de oudste hallen van de Jaarbeurs. Op dat terrein wordt nu al gewerkt aan Wonderwoods en de Galaxytower. De nieuwe bioscoop van Kinepolis is inmiddels gerealiseerd.

Gesloopt

Het asfalt van de parkeerplaats bij de Van Zijstweg is de afgelopen maanden weggehaald. Dat gaat ook gebeuren met de parkeerplaats van de Jaarbeurs bij de Graadt van Roggenweg. De Prins van Oranjehal, hal het dichtst bij het Jaarbeursplein en de nieuwste hal die bij het complex gebouwd is, wordt weer afgebroken. Op het terrein dat vrijkomt staat een wijk gepland met woningen, kantoren, werkruimtes en een school. Ook komt er een ecologische en verpakkingsvrije supermarkt.
De wijk krijgt een hele hoge dichtheid, wat wil zeggen dat er heel veel mensen komen te wonen op een relatief klein gebied. En dat geeft zorgen, onder andere bij EenUtrecht en de PVV. Maar wethouder Eelco Eerenberg (D66) deelt die zorgen niet. “Het wordt een groene omgeving, de woningen worden ruim en groot. En er worden allerlei voorzieningen gerealiseerd. Sporten, spelen zodat het juist een fijne wijk wordt om te wonen.”
Tekst loopt door na de afbeelding
© Gemeente Utrecht / Render Art
De nieuwe wijk wordt nagenoeg autovrij, de 2500 toekomstige huishoudens zullen het moeten doen met honderd elektrische deelauto’s en geen enkele plek voor een eigen auto. Ook andere auto’s zijn nauwelijks welkom. Onder de diverse bouwblokken komt een mobiliteitshub, waarin ook het afval wordt verzameld. Die hub wordt niet groot genoeg om bestaande vuilniswagens te ontvangen, en dus wil wethouder Eerenberg kleine en milieuvriendelijke vrachtwagentjes aanschaffen om het afval in te zamelen.
Het wordt een groene omgeving, de woningen worden ruim en groot. En er worden allerlei voorzieningen gerealiseerd.
Wethouder Eelco Eerenberg (D66)
Ook krijgen de bewoners een voedselvermaler in hun keuken. De bedoeling is dat dit vermalen afval apart wordt ingezameld en verwerkt. Volgens Gertjan te Hoonte (VVD) is dat in Nederland wettelijk verboden. Eerenberg legt uit dat het verboden is om een voedselvermaler aan te sluiten op het riool, maar dat is hier niet het geval, de ‘slurrie’ wordt opgevangen en apart verwerkt.
Door dit nieuwe concept van afvalverwerking, met voedselvermalers en kleine vuilnisauto’s moet de afvalstoffenheffing voor alle Utrechters omhoog.

Park

Het hart van de nieuwe wijk wordt een park. Om dat park is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Een blok met huizen uit de jaren 30 aan de Croeselaan wordt gesloopt om plaats te maken voor groen, en daar was met name de PvdA mordicus tegen.
Fractievoorzitter Rick van der Zweth (PvdA) gaat nu wel zijn goedkeuring geven aan het nieuwe plan, inclusief de sloop van die woningen. De PvdA maakt inmiddels deel uit van de coalitie en de partij kan daarom niet meer dwarsliggen. Toch zijn de sociaaldemocraten blij met de nieuwe wijk, ten opzichte van de eerste schetsen voor de wijk is het aantal sociale woningen verhoogd van 20 procent naar 35 procent.

Hogere dichtheid

Terwijl diverse partijen klagen over de hoge dichtheid, gaat het GroenLinks nog niet ver genoeg. Het gebied krijgt woontorens van 70 en 90 meter hoog. Raadslid Fred Dekkers (GroenLinks) stelt voor om daar nog een paar verdiepingen bovenop te bouwen, zodat er nog een paar honderd woningen extra gerealiseerd kunnen worden. Wethouder Eerenberg raadt dat af. Het past niet binnen het bestemmingsplan en om dat aan te passen zal de bouw flinke vertraging oplopen. Dat vindt hij ongewenst.
Volgens de wethouder kan er, als er geen aanpassing van het bestemmingsplan komt, al op korte termijn begonnen worden met bouwen. “Op basis van de huidige planning is de vroegst mogelijke start van de bouw mogelijk vanaf tweede kwartaal 2024”, schrijft hij aan de gemeenteraad. Het zal een jaar of vijftien duren voordat de wijk af is.
© Gemeente Utrecht / Render Art