In deze drie situaties wordt gratis drinkwater beschikbaar bij Utrechtse evenementen

© ANP
Utrecht - Bij dance- en sportevenementen én op alle andere evenementen op dagen waarbij de temperatuur hoger is dan 25 graden Celsius moet gratis water beschikbaar zijn. Dat zegt de gemeente Utrecht in een raadsbrief. Drie jaar geleden wilde het nog gratis drinkwater op alle stadsfestivals mogelijk maken, maar dat gaat niet door.
In de raadsbrief staat te lezen dat daarvoor "onvoldoende juridische basis" is. Die basis zou uit de Algemene plaatselijke verordening (APV) moeten voortvloeien. Daarin staan alle evenementenregels ter bescherming van de openbare orde, veiligheid en gezondheid en ter voorkoming en beperking van overlast.

Eén tappunt per 300 bezoekers

Het betekent dus niet dat gratis water op evenementen helemaal niet doorgaat. Want in drie situaties, en met ingewonnen advies van de GGD, zijn sommige organisatoren wél verplicht een dergelijk punt in te richten. Vooral om uitputting en uitdroging te voorkomen. Zo moet er op dagen dat het kwik boven de 25 graden uitkomt een gratis tappunt zijn. Daarvoor geldt dat één tappunt driehonderd bezoekers beslaat.
Situatie twee en drie zijn dance- en sportevents. Bij laatstgenoemde geeft de gemeente aan dat het in veel gevallen al in orde is. "Wij constateren dat organisatoren van sportevenementen vanuit de aard van hun evenement, zonder uitzondering zorgen voor voldoende gratis drinkwater langs het parcours en/of op de sportlocatie."
Voorafgaand aan dance-events gaat de gemeente in gesprek met de betreffende organisatoren. Zo moet in de vergunningsaanvraag al een plan staan waarin het aantal, de locatie en de vindbaarheid van de gratis drinkwaterpunten aan de orde komen.

Gratis is niet gratis

Verschillende organisatoren hebben al aangegeven dat het aanbieden van gratis drinkwater vaak flink in de papieren kan lopen. Zeker als het specifieke evenement voor bezoekers al geen toegangsprijs rekent. In zo'n geval brengt een gratis tappunt extra kosten mee, denk aan het aanleggen van een watertank of het maken van speciale leidingen.
Er is niet altijd budget beschikbaar om deze voorzieningen aan te bieden. Organisatoren zouden hiervoor graag een subsidieregeling vanuit de gemeente zien. De gemeente geeft op haar beurt aan dat "deze middelen echter niet beschikbaar zijn. Dat betekent dat wij hier op dit moment niet extra op kunnen inzetten en de motie op dit onderdeel niet kunnen uitvoeren."

In de raadsvergadering van 20 juni 2019 nam de Utrechtse raad unaniem de motie 'Gratis water op festivals' al aan. De afhandeling ervan liet lang op zich wachten. In 2020 en 2021 liep het evenementenseizoen vast door de coronapandemie. Het seizoen 2022 stond nog in het teken van herstel. De gemeente geeft aan dat 2023 "weer min of meer een regulier evenementenseizoen" is. Juist daarom is de motie nu opgepakt.