Buurgemeenten Utrecht doen oproep: onderzoek eerst gevolgen van betaald parkeren voordat je het invoert

© RTV Utrecht / Jasper Witte
Utrecht - "Als een stad betaald parkeren invoert, krijg je het bekende waterbedeffect", zegt wethouder Catsburg van verkeer in Zeist. De gemeente Utrecht wil overal betaald parkeren invoeren en dat heeft grote gevolgen voor de plaatsen eromheen. Zeist is daar één van en pleit samen met andere gemeenten voor een gezamenlijk plan. Hierover hebben ze een brief gestuurd aan het college van Utrecht.
Utrecht wil betaald parkeren de komende jaren invoeren in alle wijken. Daar neemt de stad tot 2034 de tijd voor. Maar de plannen schieten in het verkeerde keelgat van de direct aangrenzende plaatsen. Zo zegt een woordvoerder van de gemeente Houten: "We hadden het op prijs gesteld als we als buurgemeente bij hun plannen rondom betaald parkeren waren betrokken." Overigens denkt de gemeente dat de gevolgen wel zullen meevallen. "Zouden deze plannen doorgaan dan verwachten we beperkte effecten voor Houten, maar we zullen de eventuele effecten dan gaan monitoren."
Wethouder Catsburg van Zeist denkt dat de gevolgen voor zijn gemeente nog beperkt zullen zijn. "Wellicht zal het drukker worden bij de bushalte aan de Jordanlaan en ook bij station Driebergen-Zeist. Het kan zomaar zijn dat mensen die in Utrecht werken daar hun auto straks parkeren om met het openbaar vervoer verder te reizen."
Nieuwegein vreest net als de andere buurgemeenten voor grote problemen en laat via een woordvoerder weten. "Wij denken dan aan parkeeroverlast op parkeerterreinen en in woonstraten in de wijken Blokhoeve en Galecop, in de nabijheid van sneltramhaltes en langs doorfietsroutes richting Utrecht." De buurgemeente van Utrecht denkt al volgend jaar met deze overlast te maken te krijgen. "Die waterbedeffecten treden mogelijk al op in wat Utrecht ‘blok 1’ noemt; de periode 2024-2025 waarin de Utrechtse wijken Kanaleneiland en Papendorp aan de beurt komen."

Onderzoek de effecten

"Wat ons betreft is een onderdeel van het invoeren van betaald parkeren dat ze ook kijken naar de effecten van die maatregelen voor de omliggende plaatsen", aldus wethouder Catsburg van Zeist.
Volgens Catsburg moet je juist daarom als regio gezamenlijk naar het parkeerbeleid kijken. "We hebben ook nog een grote opgave als je kijkt naar de woningbouw. Dan is het verstandig om met elkaar te gaan kijken naar: hoe pakken we het parkeren in de regio aan zonder daar de vrijheid van de individuele stad of dorp mee aan te tasten?"
De omliggende gemeenten denken overigens nu na over hun eigen parkeerbeleid. Dat betekent dat het gratis parkeren op sommige plekken kan verdwijnen als gevolg van het betaald parkeren in de stad Utrecht. Daarnaast willen ze inzetten op verbetering van het openbaar vervoer en het gebruik van de fiets stimuleren.
Verder willen de gemeenten dat er wordt ingezet op zogeheten parkeerhubs in de regio. Zo schrijven de buurgemeenten van Utrecht in hun brief: "Deze hubs bieden forenzen een alternatief om hun auto te parkeren en met openbaar vervoer of fiets het laatste stukje te reizen naar hun bestemming in Utrecht." Of die hubs er gaan komen en zo'n gezamenlijk plan is nog even de vraag.
Utrecht zegt de brief te hebben ontvangen en gaat deze nog beantwoorden. "We krijgen meerdere reacties, waaronder deze brief. Die is onderdeel van een officiële inspraakreactie." De gemeente voegt er aan toe: "We zien in ieder geval veel aanknopingspunten in observaties en vragen die collega’s uit de regio stellen. We gaan daar graag samen mee aan de slag." Of de gemeente daarmee zegt dat dat onderzoek er gaat komen is niet duidelijk. Daar is dus nog het wachten op.