'Ruzie bij College voor de Rechten van de Mens mondt uit in forse verlamming van bestuur'

Archief.
Archief. © RTV Utrecht / Rik Dogger
Utrecht - Een woordvoerder spreekt van 'een forse verlamming', collegeleden vergaderen niet meer met elkaar, de minister zegt niet te kunnen ingrijpen tot een onderzoek is afgerond en advocaten van klokkenluiders dreigen met juridische stappen. Oftewel: de sfeer bij het College voor de Rechten van de Mens is inmiddels zo slecht dat het functioneren van het Utrechtse instituut op het spel staat. Dat meldt de NOS vandaag.
Twee weken geleden schreven de NOS en Nieuwsuur voor het eerst over de ruzie achter de schermen bij het College voor de Rechten van de Mens. Dat instituut aan de Kleinesingel in Utrecht heeft als doel om burgers te helpen die zich gediscrimineerd voelen op bijvoorbeeld hun werk, in het onderwijs of als consument door een bedrijf. Ook doet het aanbevelingen aan de overheid op dit gebied. Zo stuurde het College onlangs een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met tips om discriminatie bij sollicitatieprocedures tegen te gaan. Ook deed het uitspraken over zaken van burgers die zich achtergesteld voelden, zoals een vrouw wiens contract niet verlengd werd na een zwangerschap (oordeel: geen discriminatie) of een man die niet mocht werken op de baby-afdeling van een kinderdagverblijf (oordeel: wel discriminatie).
Het functioneren van het College staat echter op het spel vanwege een maandenlange ruzie achter de schermen. Die ontstond bij de leden van het college: acht mensen die door de Kroon worden benoemd voor een periode van zes jaar. Zij sturen het management van het instituut aan. Dat geeft weer leiding aan 80 personeelsleden. De voorzitter van het college is Jacobine Geel, zij werkt fulltime en de andere collegeleden doen het parttime. Alleen, tussen Geel en vier van de leden van het college botert het inmiddels niet meer. De vier hebben zelfs bij het ministerie van Justitie een klacht ingediend over machtsmisbruik, discriminatie en het grote aantal nevenfuncties (vijf) van Geel.
En sinds dat nieuws over de ruzie achter de schermen naar buiten kwam, is de sfeer aan de Kleinesingel in Utrecht alleen maar slechter geworden, meldt de NOS. Zo was er onenigheid tussen de college-leden en Geel over een verklaring op de website. Ook wordt er niet meer vergaderd. Een 'verlammende vergadercultuur' noemt een woordvoerder de situatie achter de schermen. "Besluitvorming over essentiële zaken is vrijwel onmogelijk." En dat terwijl er haast geboden is: het college moet minimaal negen leden hebben, maar na 1 juli zijn dat er nog maar zes en na de zomer vier.
Wat de precieze gevolgen van de chaos bij het College zijn voor uitspraken van burgers met klachten is niet duidelijk. Voorlopig zegt een woordvoerder dat alle werkzaamheden gewoon doorgaan. Over enkele maanden wordt een rapport verwacht van de commissie die van minister Franc Weerwind moet uitzoeken wat er allemaal aan de hand is. Maar ook de zomer belooft onrustig te worden. Twee van de raadsleden die geklaagd hebben over Geel lijken namelijk niet te worden herbenoemd. Maar omdat zij ook klokkenluiders zijn, mogen ze officieel niet benadeeld worden. Hun aanstelling eindigt op 1 juli. De advocaat van de twee zegt nu juridische stappen te gaan ondernemen als zij dan niet door mogen.