Uitgevlogen? Doek dreigt te vallen voor modelclub in Utrecht Overvecht

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Halverwege de jaren 70 was het een gebeurtenis van jewelste, de opening van het WK voor miniatuurraceauto's op het terrein van de SUL aan de Floridadreef in Utrecht. Toenmalig burgemeester Vonhoff liet zich zelfs per helikopter invliegen. Nu bijna vijftig jaar dreigt het doek te vallen voor de vereniging door een conflict met de gemeente.
Al decennia lang komen liefhebbers van op afstand bestuurbare miniatuurauto's- en vliegtuigen naar Utrecht Overvecht om te rijden en vliegen. Dit is het thuis van Stichting Aanleg en Exploitatie van de Utrechtse Lijnbesturingsbanen (SUL). Er ligt een heus Formule 1-circuit en er is vliegcirkel waar je je aangelijnde modelvliegtuig kunt lagen opstijgen. Maar tot groot verdriet van de hobbyisten heeft de gemeente recent de erfpacht opgezegd.
Het terrein van de stichting SUL zit ingeklemd tussen de Zuilense Ring, een complex met volkstuintjes en het nieuwe trainingsveld van FC Utrecht. In het verleden is er al veel te doen geweest. Zo was er gedoe over de vergunning. Een wal met zeecontainers langs de Zuilense Ring heeft dat probleem getackeld. Ook lagen alle activiteiten vanwege dat gedoe met vergunningen jaren stil.
Corona kreeg de club niet klein. Langzaam kabbelde de hobbyclub weer op, na alle ellende, tot de brief van de wethouder op de mat plofte: in mei volgend jaar moeten de hobbyisten het terrein ontruimen. Volgens de gemeente is sinds 2018 geprobeerd om tot nieuwe afspraken te komen over het perceel, maar leverde dat niets op.
Rob Bruinsma is de voorzitter. Hij voelt zich miskend. In het verleden werden hier in het clubhuis jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid tot een technisch beroep. Tientallen jongens kregen zo een toekomst.
© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Volgens Bruinsma hebben ambtenaren van de gemeente gewoon de pik op zijn vereniging en is dat de ware reden waarom ze wegmoeten. Hij beweert dat die ambtenaren een aantal pogingen hebben gedaan om zijn club om zeep te helpen. "Er zijn meerdere pogingen gedaan om een faillissement te bespoedigen. Dat deden ze met een eerdere opzegging van de erfpacht in 1998", zegt Bruinsma geïrriteerd. "Maar ook door geen milieuvergunning te willen afgeven en de behandeling tien jaar te vertragen. Ook hebben ze activiteiten in het bestemmingsplan weg bestemd. En hebben ze subsidies ingetrokken."
Volgens wethouder Voortman ligt het anders. Zij zegt dat er diverse voorstellen gedaan zijn aan de SUL om tot een oplossing te komen, maar dat die niet open staan voor een oplossing. "We vinden het jammer dat de gemeente tot opzegging over moet gaan en dat de SUL moet vertrekken. Alle mogelijke oplossingen zijn bekeken, maar helaas wil de SUL geen van deze oplossingen en rest alleen nog de beëindiging van het erfpachtrecht", schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad.

Rechter

Bruinsma ontkent dat zijn club niet wil. Hij beweert juist dat de ambtenaren zich naar aan gemaakte afspraken houden. Hij laat het er niet bij zitten, hij en zijn stichting gaan naar de rechter om het opzeggen van de erfpacht aan te vechten.
Ondertussen houden ze de moed er in, in de week van 17 tot en met 23 juli wordt op het terrein het EK Off-Road gehouden, met deelnemers uit heel Europa.