Museum Catharijneconvent wil uitbreiden om groeiende bezoekersaantallen aan te kunnen

© Museum Catharijneconvent / Femke Lockefeer
Utrecht - Museum Catharijneconvent wil verbouwen en uitbreiden. Het Utrechtse museum is in de afgelopen 10 jaar gegroeid van zo'n 80.000 naar 160.000 bezoekers per jaar en het huidige gebouw is niet toegerust op die bezoekersaantallen. Dat schrijft het college van de gemeente Utrecht in een raadsbrief.
Vanwege de toenemende belangstelling vindt het museum dat nu hét moment is het gebouw grondig te renoveren. Samen met een architectenbureau heeft Catharijneconvent daarom plannen uitgewerkt om onder meer het tentoonstellingsgebouw, het auditorium, de galerij en de entree onder handen te nemen.
Samen met eerdere verbouwingen en uitbreidingen van het Centraal Museum, Universiteitsmuseum en het Nijntje Museum zorgt deze uitbreiding volgens het college voor een verdere versterking van het museumkwartier en voor "meer ruimte voor cultuur, behoud en onderhoud van monumentale gebouwen en de voor deze tijd essentiële verduurzaming".

Educatieve functie

Catharijneconvent is een museum dat de kunst, cultuur en geschiedenis van het christendom toont. Ook komen door schoolreisjes jaarlijks duizenden kinderen naar het museum, voor hen zijn er speciale programma's zijn. De verbouwing moet er voor zorgen dat het museum die educatieve functie ook in de toekomst kan blijven uitvoeren.
Verder moet de verbouwing ervoor zorgen dat het museum duurzamer wordt, zal er een nieuwe collectie speciaal voor het onderwijs worden samengesteld en wil het museum meer tentoonstellingen presenteren dan nu het geval is.