Gedoofde sierverlichting in Utrecht levert maar 'beperkte' besparing op

© Tobias Bos
Utrecht - Het uitzetten van sierverlichting in de gemeente Utrecht sinds oktober vorig jaar heeft een energiebesparing opgeleverd van 0,1 tot maximaal 0,2 procent van het totale energieverbruik van de openbare verlichting. Het college van burgemeester en wethouders spreekt van een beperkte besparing en overweegt daarom om een deel van de verlichting weer aan te zetten.
Het leek zo'n goed idee: om lichtvervuiling tegen te gaan en energie te besparen, doofde de gemeente Utrecht sinds het najaar alle sierverlichting bij bruggen, reclameobjecten, molens, watertorens, kunstwerken, kerken en het stadhuis. Maar nu blijkt dus dat het effect ervan slechts beperkt is. De gemeente Utrecht overweegt daarom om de verlichting weer aan te zetten.
"De energiecrisis is nog niet voorbij en daarnaast is het altijd een goed idee om energiebesparende maatregelen te nemen. Tegelijkertijd is de energiebesparing slechts gering en draagt sierverlichting bij aan een fijne sfeer in de stad", schrijft het college. "De huidige sierverlichting bestaat grotendeels nog uit conventionele lampen. Om toch energie te besparen gaan we de bestaande sierverlichting de komende tijd vervangen voor energiezuinige ledverlichting."
Per locatie wordt verder heroverwogen of de sierverlichting van toegevoegde waarde is. Op basis van die evaluatie wordt de verlichting komende jaren aangepast en gemoderniseerd. Tot die tijd blijft de sierverlichting uit.

Straatverlichting

De gemeente Utrecht evalueert ondertussen ook een proef met straatverlichting waarbij het licht in een woonwijk 's avonds later aan ging en 's ochtends eerder uit en waarbij gebruik werd gemaakt van een lager lichtniveau. In de wijk werd verschillende mensen gevraagd om hun mening daarover te geven, maar dat leverde geen enkele reactie op, schrijft het college. Gemeentemedewerkers hebben de nieuwe situatie daarom zelf beoordeeld en besloten dat de nieuwe schakelmomenten 'acceptabel' zijn.
Komende tijd wordt de straatverlichting op basis van de proef ook in andere wijken aangepast. Volgens de gemeente levert dit een energiebesparing van ongeveer zes procent op.