UU willigt eisen klimaatactiegroep niet in: actiegroep trok naar bestuursgebouw om verhaal te halen

Het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht
Het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht © Google Streetview
Utrecht - Een aantal studenten van de actiegroep End Fossil: Occupy! zijn gisteren van het Minnaertgebouw van de Universiteit Utrecht, naar het bestuursgebouw getrokken om verhaal te halen. Met de bezetting komen ze in opstand tegen de banden die de universiteit heeft met de fossiele industrie.
Dinsdagmiddag had de actiegroep de universiteit een ultimatum gesteld. Als twee eisen om 17:00 uur niet ingewilligd waren, zouden ze "gedwongen worden tot escaleren", aldus Bobby van de organisatie. "We hebben daarin twee van onze drie eisen uitgekozen die het makkelijkst haalbaar zijn, en die ze vandaag nog waar kunnen maken, maar helaas kon ook dat niet."
De universiteit heeft de eisen volgens de bezetters niet ingewilligd, en dus is een deel van de actiegroep toen afgesplitst naar het bestuursgebouw om verhaal te halen en met het doel om het gebouw te bezetten. De actie is onderdeel van de internationale actiemaand #mayweoccupy.

End Fossil: Occupy! heeft drie eisen die ze graag ingewilligd zien:

- Verbreek alle banden met de fossiele brandstofindustrie

- Wees transparant en neem verantwoordelijkheid

- Maak de universiteit toegankelijk voor iedereen

Wel naar bestuursgebouw, geen tweede bezetting

Kort voor 17.00 uur liet de universiteit weten dat dit tijdstip niet haalbaar kort was en vroegen ze een uur uitstel. Terwijl er in het Minnaertgebouw een workshop over klimmen als een vorm van actievoeren was en een sessie yoga, splitsten zeven actievoerders zich af richting het Bestuursgebouw. Deze groep wilde om 18.00 uur de reactie persoonlijk in ontvangst nemen en had het plan om ook het Bestuursgebouw te bezetten as het bestuur niet op de eisen in wilde gaan.
Om 18:00 uur kwam de universiteit met een reactie op het ultimatum, die volgens Bobby niets duidelijks of concreets bevatte. Deze reactie stuurde het College van Bestuur per mail. Daarin staat dat de universiteit voor 1 augustus zal komen met een conceptframework over samenwerkingen met de fossiele industrie. In dit framework worden ook carrièreactiviteiten meegenomen. "Maar geen antwoord op onze eisen. Dat zien wij als een 'nee'," reageert Bobby.
Ondertussen had het crisisteam van de universiteit het gebouw hermetisch afgesloten en werd de actievoerders dringend gevraagd het pand te verlaten. De actievoerders zeiden teleurgesteld te zijn in het antwoord, maar besloten na onderling overleg het bestuursgebouw toch weer te verlaten en terug te keren naar het Minnaertgebouw. “Het was het niet waard om de zaak op dit moment op de spits te drijven. Zeker omdat ons te kennen is gegeven dat als we niet weg zouden gaan, het Minnaertgebouw ook ontruimd zou worden", zegt een actievoerder tegen de universiteitskrant DUB.
In een reactie zegt de Universiteit Utrecht dat dat er juist wel eisen van bezetters zijn ingewilligd. Zo zou geëist zijn om de klimaatcrisis te erkennen, wat de Universiteit zegt te doen. Wat niet werd ingewilligd, was een eis om onmiddellijk alle banden met de fossiele industrie te verbreken. De universiteit wil eerst nog over nadenken over de beste manier om dit te doen. Rond 1 augustus moet een eerste voorstel daarvoor af zijn.

De twee 'makkelijkst haalbare' eisen

Een eis die volgens de actiegroep vandaag nog te realiseren was, is dat de universiteit per direct alle banden verbreekt met de fossiele industrie. Die banden heeft de universiteit onder andere door fossiele brandstofbedrijven uit te nodigen op carrière dagen en om gastcolleges te geven. Ook neemt de universiteit financiering aan van de fossiele industrie, voor onderzoek dat de UU doet.
Een andere eis van de groep, waar dus ook niet aan is voldaan, is om zoals de actiegroep het noemt: 'transparant te zijn en verantwoordelijkheid te nemen'. Daar hebben ze een concrete invulling voor: "We hebben gevraagd, roep de klimaat- en ecologische crisis uit, met en focus op sociale rechtvaardigheid."
De studenten zijn gefrustreerd en teleurgesteld. "We blijven in contact, maar het blijft hetzelfde verhaal", zegt Bobby, en dat verhaal is niet genoeg. "Dan zeggen ze: 'ik heb ook kleinkinderen en ik voel die urgentie ook. We zijn het eens over het doel, maar niet over hoe we daar komen', ja, die woorden staan inmiddels gebrand in mijn hoofd", zegt Bobby.