Bewoners zien plannen voor Lombokpark in gevaar komen door onenigheid tussen provincie en gemeente

Het Westplein zoals het nu is (links) en hoe het moet worden (rechts).
Het Westplein zoals het nu is (links) en hoe het moet worden (rechts). © Gemeente Utrecht
Utrecht - Het Westplein in Utrecht is nu nog vooral het domein van auto's, scooters en vrachtwagens. Maar in de toekomst moeten het asfalt en beton plaatsmaken voor de bomen, gras en struiken van het Lombokpark. Alleen zien bewoners van Lombok nu hun groene droom in gevaar komen. De provincie weigert namelijk plannen voor een nog te bouwen kruising van het autoverkeer en de bus- en trambaan goed te keuren. En bewoners zien niks in het alternatief: "Als je hier al die auto's doorheen gaat sturen en er een hoop asfalt neer gaat leggen, dan zijn we weer terug bij nul."
Met al het drukke verkeer dat nu op het Westplein rijdt, is het moeilijk voor te stellen dat het in de toekomst een park wordt. Een vrouw die staat te wachten, lukt het dan ook niet. "Omdat ik nog heel veel asfalt zie. Ik vind het lastig voor te stellen waar de gebouwen moeten komen. Maar ik zie het wel als een toevoeging aan dit deel van stad, dat het gaat gebeuren. Ik kijk er wel naar uit." Guus Haest van actiegroep Lombok Centraal deelt dat enthousiasme. Vooral omdat hij wél precies weet hoe de toekomst van het drukke verkeersplein eruit moet komen te zien: groen.
Guus Haest.
Guus Haest. © RTV Utrecht / Robert Jan Booij
Bewoner Lombok ziet ruimte voor groen op Westplein
Haest: "De asfaltbanen worden gehalveerd. Er komt hier minder verkeer en het wordt beter geordend. En dus ontstaat er ruimte voor groen en meer openbare ruimte die plezierig is." In de plannen van de gemeente wordt inderdaad volop ingezet op meer groen. In een wervelende video wordt duidelijk dat er minder asfalt komt, meer bomen en ook water. "Ein-de-lijk wordt ook het water van de Leidse Rijn hier hersteld", zegt presentator Tjerk van Impelen. "En vaar je straks zo vanaf de Munt naar Vredenburg."

Gelijkvloerse kruising

Alleen: de groene oase die Guus Haest en de gemeente Utrecht voor zich zien, is in gevaar. Probleem is het autoverkeer dat van en naar het Park Plaza-hotel en een nog te bouwen parkeergarage op het Smakkelaarsveld moet. Gemeente en bewoners willen die auto's in de toekomst laten rijden via een weg waarbij het autoverkeer de busbaan moet oversteken.
Provincie tegen plannen van gemeente: stuk Lombokpark in gevaar

Bezwaar van de provincie

Maar de provincie is tegen dat plan. Uit een veiligheidsadvies zou blijken dat het te gevaarlijk is om automobilisten elke dag een drukke busbaan te laten oversteken. Dat gaat ongelukken opleveren, is de vrees. De eis vanuit het Provinciehuis is daarom dat het autoverkeer richting het hotel en het Smakkelaarsveld een aparte rijbaan krijgt.
Maar dat gaat weer ten koste van het Lombokpark, vreest Haest. "De verbetering die wij hier willen gaat gewoon naar de klote, om het maar even op z'n Hollands te zeggen, als je hier al die auto's doorheen gaat sturen en er een hoop asfalt neer gaat leggen. Dan zijn we weer terug bij nul."

Commissievergadering

Donderdag wordt het onderwerp behandeld in een commissievergadering van de provincie Utrecht. Bewoners hopen dat de provincie van gedachten verandert. Haest: "Het ligt nu bij de Gedeputeerde Staten, zeg maar het college van burgemeester en wethouders van de provincie, en die hebben eigenlijk dit advies al omarmd. En het moet nu van ons naar de Provinciale Staten: die moeten ermee instemmen en wij hopen dat ze dat niet doen."
Als de provincie vast blijft houden aan hun bezwaren dan leggen de bewoners uit Lombok zich daar niet bij neer. Zij blijven strijden voor hun toekomstige stukje groen. "Dan gaan wij voorstellen: hef de parkeerplekken bij het Park Plaza-hotel gewoon op. Dan heb je geen probleem meer. Maar dan gaan de ontwikkelaar van het gebied en het hotel piepen. Dus het liefste zien wij gewoon een nette en veilige gelijkvloerse kruising met slagbomen én zwaailichten. Dat zou het beste zijn."

Reactie Provincie Utrecht

We begrijpen de teleurstelling van omwonenden en beseffen dat ook de gemeente veel energie heeft gestoken in de gemaakte plannen. De provincie kan echter geen concessies doen aan de veiligheid.

De – onafhankelijke - Safety Board heeft negatief geadviseerd, omdat de gelijkvloerse oversteek niet voldoet aan de wettelijke geldende regels (Wet Lokaal Spoor). Dit maakt dat de provincie geen vergunning kan afgeven. De provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid. Op dit moment is er al sprake van een veilige ongelijkvloerse oversteek. Een gelijkvloerse kruising zou een verslechtering zijn: op deze plek is dat een te groot risico op persoonlijk letsel en verkeersslachtoffers.

Daarnaast vergroot het de kans op verkeersopstoppingen en vertragingen in het ov: dit is de aorta van het Utrechtse ov, het aantal verkeersbewegingen van ov (trams en bussen) is op deze plek buitengewoon hoog. Op deze plek passeren 130 bussen per uur waarvan de meerderheid dubbel of dubbelgeleed, 18 tot 25 meter lang. Daarnaast passeren er per uur 20 trams van 75 meter. Belangrijk is dat er niet alleen wordt gekeken naar het aantal auto’s die gebruik zouden maken van de gelijkvloerse overgang, maar juist ook naar het aantal trams en bussen die dit punt passeren. Een ongeval zou, los van het persoonlijk letsel, leiden tot lange ontwrichting van het ov, tot frustratie van vele reizigers en tot onveilige verkeerssituaties ook elders in de stad.