Oppositie wil meer participatie in polder Rijnenburg, coalitie wil vooral tempo

© RTV Utrecht
Utrecht - Coalitiepartijen in de Utrechtse gemeenteraad willen graag snel aan de slag met windmolens in polder Rijnenburg. De oppositie wil dat bewoners intensiever worden betrokken bij de plannen en sommige partijen hopen dat daardoor de geplande windmolens sneuvelen. Tot frustratie van coalitiepartijen: “Er wordt zand in de motor gestrooid en het gaat over een beslissing die al eerder is genomen”, zegt Maarten Koning van D66 tegen Gert Dijkstra van EenUtrecht.
Het debat in de commissie gaat over de uitwerking van de huidige plannen, namelijk 25.000 woningen en vier windmolens in polder Rijnenburg en de Reijerscop. Toch zien raadsleden de kans om een sprong terug in de tijd te maken en hun mening te delen over de plannen voor windmolens en woningen die in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Stadsbelang Utrecht, EenUtrecht, de PVV en VVD benoemen dat ze tegen de komst van windmolens zijn. De PVV wil dan ook dat er aan omwonenden wordt gevraagd of ze windmolens of woningen willen en EenUtrecht wil de plannen uitstellen.

Participatie

Veel partijen zijn kritisch over de betrokkenheid van bewoners bij de besluitvorming en vragen zich af hoe dat tijdens de rest van het traject zal verlopen. EenUtrecht en StadsbelangUtrecht willen meer participatie bij de volgende stappen. Het CDA, Volt en Student&Starter vinden ook dat de participatie beter kan. De inbreng van de partijen wordt onderstreept door een recent rapport van de Rekenkamer. "Gemiddeld geven de geënquêteerde deelnemers het participatieproces een 4,8 en de uitkomst een 3,4. Hiermee scoort dit traject in vergelijking met de andere casestudy’s de laagste cijfers", schrijft de Rekenkamer over het participatietraject.
Wethouder Lot Van Hooijdonk kijkt tevreden terug op het participatietraject. “We kunnen in grote getalen vinden dat we duurzame energie moeten opwekken maar mensen vinden het ingewikkeld als het dichtbij komt. Dat wil niet zeggen dat de input de voorstellen enorm hebben gekleurd”, zegt ze. De wethouder ziet er niks in om alle stappen te herhalen en eventueel een draagvlakmeting te doen. “We zitten nu in de fase van een concreet plan”, zegt ze. Ondanks het feit dat ze niet meegaat in de voorstellen van sommige partijen benadrukt ze dat er genoeg ruimte is voor inspraak in de volgende stappen.

Landelijke richtlijnen

EenUtrecht twijfelt aan de juridische haalbaarheid van de plannen. Dijkstra wijst hierbij op een gesneuveld traject in Roermond door de uitspraak van de rechter. Verschillende partijen brengen er direct een uitspraak van de Raad van State tegenin die bevestigt dat lokale overheden zelf eisen mogen opstellen waar windmolens aan moeten voldoen.
Binnenkort worden er landelijke richtlijnen gepresenteerd voor het plaatsen van windmolens. EenUtrecht, de VVD en het CDA zouden hier graag op wachten om juridische procedures te vermijden. De wethouder denkt dat dat niet nodig is. “We zijn bezig met een eigen manier van werken en we voelen ons gesteund met de uitspraak van de Raad van State. We zien dat met vertrouwen tegemoet.”
Het onderwerp wordt volgende maand besproken in de gemeenteraad.