Kraamverkopers krijgen respijt: Utrecht stelt herverdeling standplaatsen zeker een jaar uit

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Standplaatshouders in Utrecht mogen tot 2025 op hun huidige plek blijven staan. Dat heeft wethouder Susanne Schilderman vandaag bekend gemaakt in een vergadering van de gemeenteraad. Het oorspronkelijke plan was om de plaatsen waar bloemen, vis, kaas en dergelijke verkocht worden, per 1 januari 2024 te verloten. Tegen dat plan stak een storm van kritiek op.
Sommige standplaatshouders staan al decennia met hun ambulante handel op dezelfde plaats. Zij dreigden hun plek mogelijk te verliezen door Europese regelgeving, die zegt dat nieuwkomers een even grote kans op de plek moeten hebben, als de standplaatshouders die al op die plek staan. Daarom stelde wethouder Schilderman (D66) voor om alle plaatsen deze zomer te verloten.

Slecht plan

Eerder al liet de gemeenteraad blijken dat ze loting een slecht plan vinden, een ruime meerderheid wil dat de verdeling gaat plaats vinden op basis van selectiecriteria. Daarnaast vindt een meerderheid van de raad dat de gemeente slecht heeft gecommuniceerd met standplaatshouders. Die zouden zijn overvallen met de mededeling dat ze hun plek mogelijk op korte termijn kwijtraken, bovendien zou de suggestie zijn gewekt dat hun vergunning voor nog eens tien jaar zou worden verlengd.
Daarom stelden meerdere partijen voor om een overgangstermijn af te kondigen van circa tien jaar. Schilderman gaf aan dat een overgangstermijn juridisch niet haalbaar is. De mogelijkheid bestaat dat nieuwkomers bezwaar gaan maken, en dat de zittende standplaatshouders alsnog hun plaats verliezen. Die onzekerheid maakt dat de wethouder niet kiest voor een dergelijke constructie.

Gedogen

De wethouder ziet wel mogelijkheden met ‘gedogen’. Dat wil zeggen dat de huidige standplaatshouders een jaar, of anderhalf jaar met een verlopen vergunning op hun plek mogen blijven staan, en dat pas daarna een herverdeling wordt uitgevoerd. Dat gedogen heeft veel voordelen, zo kan de wethouder met een nieuw plan komen, over de herverdeling. Daarnaast hebben de huidige standplaatshouders extra tijd om zich voor te bereiden op de toekomst en een nieuwe inschrijving. In dit geval kunnen de huidige standplaatshouders nog tot en met 1 januari 2025 en mogelijk tot 1 juli van dat jaar op hun plek blijven.
In het nieuwe voorstel van de wethouder zal er in eerste instantie geen sprake zijn van loting, maar zal er geselecteerd worden op criteria. Ook zal ze een voorstel uitwerken over branchering. Dat wil zeggen dat er op bepaalde plekken of in bepaalde wijken vast staat wat er verkocht gaat worden. Zo wordt geregeld dat er bij een begraafplaats een bloemenkiosk komt en geen verkoper van telefoonhoesjes. Ook kan zo voorkomen worden dat er meerdere kaasverkopers vlak bij elkaar staan. De wethouder wil voor de zomer meer duidelijkheid geven over het gedogen en het nieuwe voorstel.

Niet tevreden

Tijdens het avonddeel van het debat werd ook duidelijk welke selectiecriteria de wethouder verder zal ontwikkelen. Ten eerste is dat de binding die een ondernemer met een wijk heeft. Het tweede criterium zal op het gebied van duurzaam ondernemen zijn.
De raad toont zich niet helemaal tevreden met de uitspraken van de wethouder, zo wil de VVD juist dat er wel een overgangsperiode komt. Volt wil dat ook, die benadrukte dat de advocaat van de branchevereniging waarschuwt dat een gedoogperiode juist zal zorgen voor juridische procedures. Dat verwachten zij niet bij een overgangsperiode van twaalf jaar.