Definitief geen loting voor standplaatsen in Utrecht, maar er is een addertje onder het gras

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Wethouder Susanne Schilderman (D66) gaat op zoek naar een nieuwe manier om de standplaatsen voor ambulante handel in Utrecht te verdelen. De wethouder wilde in de loop van dit jaar alle 81 standplaatsen herverdelen door middel van loting. Dat zorgde voor veel onrust bij de huidige standplaatshouders. Maar een meerderheid van de raad ziet loting niet zitten.
Wethouder Schilderman werkt nog aan een nieuw plan over de herverdeling van de standplaatsen. Dat zei ze eerder toe tijdens een commissievergadering. Ten behoeve van dat plan wordt onderzocht wat de juridische mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld voor ‘branchering’, waarbij op bepaalde plekken specifieke verkopers komen, bijvoorbeeld wel een bloemenkiosk bij een begraafplaats, en geen loempiaverkoper.
Maar de oppositie in de Utrechtse gemeenteraad bleek ongeduldig. Voordat ze haar plan af heeft, wil die oppositie al de garantie dat loting van tafel is. Een tweetal verzoeken, oftewel moties, riepen de wethouder op te stoppen met loten. De ene motie was van de VVD, en die riep op om loten niet langer te zien als de manier om standplaatsen te verdelen. Na enig debat bleek dat de VVD een loting niet helemaal uitsluit. Als twee of meer standhouders gelijk eindigen na het toepassen van criteria, dan mag er wel geloot worden, vindt de VVD.

Werkbaar

Wethouder Schilderman vindt dat een werkbare methode om de standplaatsen te verdelen, en ze zei toe om een oplossing te zoeken die voldoet aan die vereisten. De motie werd in stemming gebracht en een ruime meerderheid steunde hem. En daarmee lijkt er een definitief einde te komen aan een verdeling waarbij alleen loting wordt toegepast en waarbij iedereen die zich inschrijft een kans maakt. Hoe de criteria er uit gaan zien, en of er dan ook sprake zal zijn van branchering wordt over twee weken duidelijk.
De tweede motie van het CDA was meer uitgesproken en gaf minder ruimte aan de wethouder. Die motie werd ook in stemming gebracht en haalde het niet.

IJskraam Venezia

En dan is er nog de kraam van ijsmaker Venezia. Onderdeel van de plannen van de wethouder is het opheffen van twee prominente standplaatsen, die van Venezia en van Broodje Ben op de Oudegracht. Op sociale media is er veel te doen over met name het verdwijnen van de ijskraam op de Oudegracht. Tientallen jaren zat de ijssalon in een pand op de Oudegracht, toen die sloot bedong het bedrijf een plek op de brug voor de oude zaak, voor een mobiele kraam.
Volgens de wethouder moet die kraam weg omdat hij in de weg staat, onder andere hulpdiensten kunnen bij calamiteiten niet goed in het gebied komen. De PvdA stelde voor om de plaatsen niet weg te halen, zodat er een kans blijft dat Venezia op dezelfde plek behouden kan worden. Een meerderheid van de raad is het daarmee eens en dus werd de motie aangenomen.