Utrecht wil inwoner beter betrekken bij beslissingen na 'harde conclusie' Rekenkamer

© RTV Utrecht / Timo Anceaux
Utrecht - Utrechters moeten meer betrokken worden bij de keuzes die de stad maakt en het moet vooraf duidelijk zijn of en welke inspraak er mogelijk is. Omdat te bereiken gaat de gemeente Utrecht participatie anders aanpakken. Aanleiding is een onderzoek van de Rekenkamer, waaruit bleek dat de gemeente participatie niet op orde heeft.
"Een harde conclusie", vindt wethouder participatie Eva Oosters. "We zagen hierdoor heel erg de urgentie om onze aanpak te herzien en nemen de aanbevelingen van de Rekenkamer over." De Rekenkamer adviseerde bijvoorbeeld dat Utrecht duidelijker moet zijn over de inhoud van participatietrajecten en tijdens een traject transparant te werk moet gaan. Ook moet duidelijk worden gemaakt wat er met de inbreng van deelnemers wordt gedaan.

Andere aanpak

De aanpak van de gemeente staat omschreven in het actieprogramma 'Samen stad maken'. Het doel van dit programma is dat meer mensen meedenken over verschillende projecten in de stad. Oosters: "We gaan een aantal dingen anders doen. Heel belangrijk is dat we Utrechters beter gaan betrekken bij de keuzes die we maken. Ook gaan we op voorhand eerlijk zijn over de invloedruimte die er voor burgers is, en duidelijke kaders meegeven aan bewoners die meedenken met ons."
Om dat voor elkaar te krijgen stelt de gemeente een kompas voor zeggenschap op. "Er komen verschillende niveaus waarop mensen kunnen meepraten. Als het voor de eigen buurt of wijk is, dan is dat bijvoorbeeld heel direct. Als iets voor de hele stad belangrijk is, wordt die participatie misschien een stukje minder."
Ook stelt de gemeente principes op voor de houding en het gedrag van de organisatie zelf, zegt Oosters. "Het begint bij het contact dat we hebben met de mensen in de stad. We zorgen ervoor dat we in bijvoorbeeld wijken, winkelcentra en scholen zichtbaar zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld langs de deuren gaan om informatie bij bewoners te brengen, zodat zij op die manier kunnen participeren."
Utrecht wil vanuit vertrouwen werken, benadrukt Oosters. "Dat betekent dat we oprecht gaan luisteren en moeite zullen doen om verschillende Utrechters te begrijpen en gaan helpen om Utrechters en organisaties met elkaar in gesprek te laten gaan."

Tools

Om meer Utrechters bij de lokale democratie te betrekken gaat de gemeente met nieuwe tools aan de slag. Eén daarvan is het burgerberaad, waarbij burgers bij elkaar komen om te helpen tot oplossingen te komen. Oosters: "We willen de burger echt meer bij de lokale democratie betrekken."
Verder wil Utrecht investeren in expertise rondom het thema. De komende tijd werkt de gemeente het actieplan verder uit. Utrecht wil hier een reflectiegroep met onder andere bewoners bij betrekken. Oosters: "Juist bij zo'n wijziging is het belangrijk om de stad te laten meedenken over hoe het op een goede manier uitgewerkt kan worden."
Uiterlijk 18 mei is het plan van aanpak klaar.