Protestantse kerken gaan helpen met strijd tegen armoede

© ANP
Utrecht - Protestantse kerken in Nederland komen in actie tegen armoede. Via hun project Kerk in Actie gaan de kerken helpen om houdbare spullen in te zamelen voor de Voedselbank. De kerken dienen als inleverpunten.
Steeds meer mensen komen volgens Kerk in Actie in de problemen door inflatie en fors gestegen energieprijzen. Nooit eerder zag de organisatie zo’n grote stijging van het aantal hulpvragen bij de Voedselbank in zo’n korte tijd. "Als kerk willen we hierin graag iets betekenen", zegt directeur Jurjen de Groot van Kerk in Actie. "We zien de afgelopen tijd dat armoede echt voet aan de grond krijgt in Nederland. Volgens het CPB is de verwachting dat in 2024 meer dan een miljoen Nederlanders in armoede leven, waarvan 230.000 kinderen. Wij voelen ons als kerk geroepen om een bijdrage te leveren."
Protestantse kerken gaan helpen met strijd tegen armoede
De Voedselbank heeft de hulpvraag vorig jaar met 36 procent zien stijgen, aldus Kerk in Actie. Kerken en particulieren gaan daarom voor voedselpakketten zorgen en extra producten leveren, zodat alle Voedselbanken het hele jaar door kunnen rekenen op een stabiele aanvoer van voedsel. "Denk bijvoorbeeld aan olie, (houdbare, red.) melk en pasta. Dat zijn echt houdbare dingen die overal goed te gebruiken zijn", vertelt campagneleider Iwan Dekker.

SchuldHulpMaatje

Ook geven de kerken geld aan het landelijke hulpproject SchuldHulpMaatje. Via dit project krijgen mensen in financiële nood een vrijwilliger toegewezen die ze kan helpen met alle problemen. Komende tijd worden er meer locaties geopend, maar daarvoor moeten wel veel vrijwilligers worden getraind. Kerk in Actie gaat de organisatie ondersteunen bij het opzetten van die nieuwe locaties. Consulenten van de kerk helpen ook bij het vinden van plaatsen, mogelijk via lokale kerken.
Onlangs bleek nog uit een onderzoek van alle kerken in Nederland dat de kerken tussen 2020 en 2022 bijna 41 miljoen euro hebben besteed aan armoedebestrijding. Ruim 16,5 miljoen euro is besteed aan individuele hulp. Maar het onderzoek toonde ook aan dat te weinig mensen de weg naar de kerk weten te vinden als ze in financiële nood zitten, terwijl hulpvragers niet kerkgebonden hoeven te zijn. Kerken willen op dat gebied meer en vaker van zich laten horen.
De actie Samen tegen armoede blijft in elk geval vier jaar lopen. Volgens Jurjen de Groot is dat ook echt nodig. "Armoede is niet zomaar in Nederland gekomen. We zien dat onder andere door het beleid van de overheid de armoede groeit. We zijn daar ook kritisch op. En wij geloven niet dat we dit met een paar weken actie oplossen. Daarom willen we als kerk ons hier voor langere tijd voor inzetten."