Gemeente verwijdert opnieuw kippen uit Julianapark, nu uit vrees voor vogelgriep

© RTV Utrecht / Caroline Geijsman
Utrecht - Opnieuw grijpt de gemeente Utrecht in om het aantal kippen bij het Julianapark terug te dringen. De zwerfkippen krijgen een nieuw onderkomen in Drenthe, waar hun voorgangers een kleine twee jaar geleden ook al naartoe werden gebracht.
De dieren worden weggehaald omdat de gemeente vreest voor een uitbraak van de vogelgriep. In dat geval zouden alle kippen geruimd moeten worden.
"Dierenwelzijn en veiligheid staan voorop", zegt wethouder Linda Voortman (Dierenwelzijn). "Al vinden we het ook spijtig dat we de kippen moeten overplaatsen. We hebben het beste met de kippen voor. Daarom brengen we ze allemaal onder bij een gespecialiseerde opvanglocatie die goed voor ze kan zorgen."

Begin 2021 kwam een te grote pluimveepopulatie in en rond het Julianapark aan het licht. Bij een telling half mei van dat jaar werden 85 hanen geteld, 45 hennen en 15 kuikens (145 kippen in totaal). De dieren zorgden voor geluidsoverlast en het voeren van brood leidt volgens de gemeente tot ratten- en ganzenoverlast en kan ook voor gezondheidsklachten zorgen bij de kippen. De aanwezigheid van het pluimvee zorgt volgens de gemeente ook voor verkeersonveilige situaties en overlast bij omwonenden.

Er ontstond onder omwonenden flinke discussie over de kippen. Een deel van de buurtbewoners ervoer overlast van de vogels. Anderen vonden juist dat de kippen erbij hoorden in het Julianapark, omdat de dieren er jarenlang rondliepen.

De Dierenbescherming is blij dat de kippen een nieuw thuis krijgen. "Het is voor iedereen, maar vooral voor de kippen zelf, het beste om ze elders goed onderdak te bieden. De verkeersveiligheid raakte in het geding en kippen werden overmatig gevoerd, wat weer leidde tot overlast van ratten", zegt Niels Kalkman van de Dierenbescherming.