Meer fietsstraten, meer groen en minder parkeerplekken: Utrecht wil metamorfose voor omgeving Adelaarstraat

© RTV Utrecht
Utrecht - Het is vanaf nu mogelijk om te reageren op de plannen van de gemeente Utrecht voor de zogeheten fietsroute Om de Noord. Die route loopt via de Herenweg, Adelaarstraat en het Griftpark. De gemeente ziet de route als een belangrijke verbinding voor fietsers tussen het (noord-)westen en oosten van de stad.
Een deel van de plannen was al eerder bekend. Zo wilde de gemeente jaren geleden al dat de vaak drukke en rommelige Adelaarstraat meer fietsvriendelijk zou worden. Nu is meer duidelijk wat de gemeente wil dat er daadwerkelijk gaat gebeuren.

Adelaarstraat wordt flink aangepakt

De Adelaarstraat gaat inderdaad flink op de schop. De weg wordt versmald van 8,10 meter naar 6,50 meter omdat deze laatste breedte volgens de gemeente beter past bij een fietsstraat.
De weg wordt ingedeeld in twee zogeheten 'rijlopers' van 3 meter breed met een overrijdbare middenscheiding van een halve meter. Op de rijlopers is ruimte voor drie fietsers naast elkaar.
De Kaatstraat wordt zo ingericht dat fietsers zo veel mogelijk voorrang hebben. De plannen sluiten daarmee aan op de herinrichting van de kruising Oudenoord-Kaatstraat, waarmee de gemeente al bezig is. Auto's kunnen na de herinrichting niet meer afslaan vanaf de Oudenoord richting de Kaatstraat.
Verschillende andere straten ondergaan eveneens een metamorfose. Zo kan er straks maar aan één kant van Menno van Coehoornstraat en Johannes de Bekstraat worden geparkeerd. Ook hier worden de wegen ingericht als fietsstraat.

Parkeerplekken verdwijnen

In het hele gebied verdwijnen rond de 60 parkeerplekken. Om de parkeerdruk niet verder te laten oplopen, wil de gemeente onder meer minder scheutig worden met het verlenen van parkeervergunningen.
Waar het aantal parkeerplaatsen achteruit gaat, groeit het aantal bomen. Er komen ruim vijftig bomen en het nodige openbare groen bij. Zeven bomen worden verplaatst en voor acht bomen is in de nieuwe plannen geen plek.
Op alle wegen wordt de maximum snelheid omlaag gebracht naar 30 kilometer per uur. Daardoor zijn er minder verkeerslichten nodig, waardoor onder andere het verkeerslicht ter hoogte van de molen waarschijnlijk verdwijnt.
Omwonenden en andere belanghebbenden hebben tot 8 april de tijd om op de conceptplannen te reageren. De gemeente zegt waar mogelijk de wensen en ideeën vervolgens mee te nemen in het voorlopig ontwerp.