Asfalt of tóch klinkers? Pas eind dit jaar beslist Utrecht over lot Weerdsingel

© Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Asfalt of klinkers voor de Weerdsingel Oostzijde in Utrecht? Lang leek het erop dat de gemeente voor asfalt zou kiezen. Maar nu lijken klinkers toch weer een mogelijkheid.
Dat staat in een brief van het college aan de gemeenteraad. Daarin stelt verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk dat pas in het derde kwartaal van dit jaar een keuze wordt gemaakt.

Belangrijke fietsroute

Er wordt al veel langer gesteggeld over de juiste keuze van bestrating. Van Hooijdonk ziet graag asfalt op de Weerdsingel Oostzijde. In de visie van de gemeente is de singel een belangrijke fietsroute die de verkeersdruk in het centrum moet verlichten. Daar past volgens Van Hooijdonk het beste rood asfalt bij, waardoor fietsers vlot van oost naar west en andersom zoeven.
Dat was tegen het zere been van een groep bewoners, die daarvoor tal van argumenten aanvoerden. Zo zouden klinkers veel beter passen bij het straatbeeld in dit historische stuk van de stad. Ook zouden klinkers de snelheid van zowel fietser als auto minderen en profiteert het milieu omdat de kleine stenen meer water doorlaten.
Daarnaast voelden de bewoners zich ook gepasseerd door de wethouder. Al jaren zijn ze via participatiegesprekken betrokken bij de toekomst van dit stukje Utrecht, maar de gemeente zou hun inbreng wel erg makkelijk ter zijde schuiven, stellen de bewoners.

Veel asfalt en een klein beetje klinkers

De brief aan de gemeenteraad gaat nu over de reacties op een conceptplan. In dat plan stelt Van Hooijdonk voor om de weg te versmallen tot een breedte van 4,8 meter. Aan beide zijden van de weg komt dan een geasfalteerde fietsstrook van 2 meter. In het midden is dan nog 0,8 meter beschikbaar voor de klinkers.
Op dat plan kwamen ruim 200 reacties van zowel individuele bewoners als enkele organisaties. "De meeste reacties zijn kritisch negatief en zien zaken graag aangepast", is te lezen in de brief. De gemeente zegt meer tijd nodig te hebben om een goede keuze te kunnen maken. Die keuze volgt daardoor nu in het voorlopig ontwerp, dat naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 af is.

Lot van rotonde lijkt bezegeld

Een andere knoop lijkt al wel iets meer te zijn doorgehakt. De rotonde op de Weerdsingel Oostzijde lijkt te verdwijnen ten koste van een kruising. Fietsers zouden daardoor met voorrang, en dus sneller, gebruik kunnen maken van deze fietsroute. Daarnaast is er volgens de gemeente ook meer ruimte voor groen, doordat het naastgelegen singelpark kan worden verbreed.
Ook dat plan werd niet met gejuich door omwonenden ontvangen, die vreesden dat de verkeersveiligheid onder druk zou komen te staan. De gemeente heeft daarop beide scenario's laten toetsen door een verkeerskundig bureau. Dat bureau stelt dat beide mogelijkheden veilig zijn, waarbij onderaan de streep de rotonde iets gunstiger scoort.
Van Hooijdonk wil niettemin toch blijven bij haar keuze voor de kruising. De rotonde mag dan weliswaar iets veiliger zijn, maar de kruising is ook veilig genoeg. "Met het gegeven dat beide opties verkeersveilig zijn en bij de voorrangskruising meer ruimte voor groen komt en de fietsroute over de singel herkenbaar en aantrekkelijk wordt, geeft dit voor ons de doorslag te kiezen voor een voorrangskruising."

'Participatieproces verdient geen schoonheidsprijs'

In de brief komt Van Hooijdonk ook nog terug op de kritiek op het participatieproces. Dat proces verdient inderdaad "geen schoonheidsprijs". Volgens de wethouder is er te lang met een te kleine groep bewoners gepraat. "We hadden wellicht eerder de breedte moeten opzoeken".
Dat er te weinig met de input is gedaan, bestrijdt Van Hooijdonk. "Los van deze reflectie hebben de intensieve gesprekken van de verdiepingsslag ons geholpen in ons denken en in het uitwerken van ons voorstel."
In ieder geval is er nu weinig ruimte meer voor participatie. Nu het traject voor het voorlopig ontwerp wordt gestart, is er geen participatie meer mogelijk over de wegbreedte, de wegindeling en de kruispuntvormen.
"Wel zullen we bewoners vragen met ons mee te denken over de specifieke invulling van bijvoorbeeld groen en plaatsing van banken en fietsrekken." De gemeenteraad heeft uiteindelijk het laatste woord en kan nog wel wijzigingen doorvoeren.