Zo wil Utrecht de problemen in het leerlingenvervoer oplossen

© RTV Utrecht
Utrecht - De gemeente Utrecht hoopt met een flink pakket aan maatregelen het chauffeurstekrort in het leerlingenvervoer op korte termijn op te lossen. Zo behoren flexibele schooltijden, de inzet van touringcars en het opleiden van 65-plussers en nieuwkomers tot de mogelijkheden, zo meldt de gemeente in een brief aan de gemeenteraad.
In de gemeente Utrecht is vervoersbedrijf Willemsen-de Koning verantwoordelijk voor het vervoer van circa 850 kinderen. Het bedrijf kampt met grote personele problemen, waardoor het regelmatig misgaat. Verantwoordelijk wethouder Eerenberg meldde in november dat Willemsen-de Koning weliswaar dat 80 procent van de ritten netjes op tijd gaat, maar dat betekent nog altijd dat 20 procent dat niet doet.
Het pakket aan voorgestelde maatregelen is tot stand gekomen nadat de gemeente met ouders, scholen en vervoerder Willemsen-de Koning om de tafel ging. Met de maatregelen wil de gemeente de problemen als gevolg van het chauffeurstekort inperken, maar ook de instroom van leerlingen in het leerlingenvervoer limiteren.

Bijstandsgerechtigden opleiden

Om meer chauffeurs aan het werk te helpen, denkt de gemeente Utrecht daarom na over meerdere oplossingen. Zo bestaat het idee om bijstandsgerechtigden, 65-plussers en nieuwkomers op te leiden tot chauffeur. Ook wordt onderzocht om combibanen te creëren voor mensen die bijvoorbeeld in de thuiszorg werken. Dat laatste idee wordt op dit moment besproken met drie thuiszorgorganisaties in Utrecht.
Andere mogelijkheden ziet de gemeente in werving: chauffeurs die nieuwe collega's aandragen worden financieel beloond. Ook kan het vervoersbedrijf gaan samenwerken met touringcarbedrijven. "Deze hebben het tot juni rustig, hun chauffeurs kunnen ook opgeleid worden tot taxichauffeur voor het leerlingenvervoer en ingehuurd worden door Willemsen-de Koning", aldus de gemeente.
De gemeente ervaart ook problemen met de chauffeurspas. Die is nu nog maar vier maanden geldig, terwijl chauffeurs voor een (her)examen te maken krijgen met lange wachttijden bij het CBR. Bij een geldigheid van acht maanden zou er meer ruimte ontstaan, zo is het idee. De gemeente lobbyt hier momenteel voor bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Aanpassen schooltijden

De grootste troef die de gemeente misschien wel in handen heeft, is dat scholen voor speciaal onderwijs hun begin- en eindtijden veranderen. Taxibusjes hoeven dan niet meer in de spits te rijden en de reistijd neemt af. De gemeente schrijft dat de impact van deze maatregel groot is: "Als 1 à 2 scholen dit doen, zou dit het bestaande chauffeurstekort al kunnen oplossen."
Maar de gevolgen van deze maatregel zijn ook groot, erkent de gemeente. "Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat leerlingen niet meer kunnen deelnemen aan naschoolse activiteiten, of het kan nodig zijn dat ouders andere werktijden aanhouden." Maar ook voor leerkrachten heeft het impact omdat zij op andere tijden moeten werken. Komende tijd wordt gekeken hoe soortgelijke experimenten elders in het land zijn verlopen.
Overige oplossingen die de gemeente nog noemt zijn onder meer het stimuleren van zelfstandig reizen, het tegen een vergoeding zelf wegbrengen en ophalen van een kind en het terugdringen van het aantal loosmeldingen, waarbij een ouder vergeet zijn kind af te melden. Alleen al in het laatste kwartaal van vorig jaar waren er ruim 2700 van dat soort incidenten.

Vervolgstappen

De gemeente Utrecht laat weten dat een deel van de oplossingen inmiddels al is geïntegreerd. Naar een aantal andere scenarios wordt komende tijd verder onderzoek gedaan. Verder komen speciale klankgroepen binnenkort bij elkaar om over oplossingen op de lange termijn na te denken.