Utrecht waarschuwt voor tekorten jeugdhulp: 'Kinderen en gezinnen gaan impact merken'

Het Utrechtse Stadskantoor.
Het Utrechtse Stadskantoor. © CU2030
Utrecht - De gemeente Utrecht vreest dat de tekorten op de begroting voor jeugdhulp tot 2027 kunnen oplopen tot 17 miljoen euro. Alleen dit jaar maakt de gemeente al 4 miljoen extra vrij om de kosten op te vangen. In een raadsbrief zegt het gemeentebestuur de komende jaren scherpe keuzes te moeten maken om binnen de "financiële kaders" te kunnen blijven. "Utrechtse kinderen en gezinnen die een beroep doen op jeugdhulp gaan de impact hiervan merken."
Als de gemeente niet ingrijpt loopt het tekort op de begroting dit jaar op tot 7,2 miljoen euro. Dat kan tot 2027 dus oplopen tot 17 miljoen. Volgens de gemeente was er tijdens het opstellen van de begroting nog veel onzeker. Daarom was het niet mogelijk een goede inschatting te maken van de kosten en inkomsten.
Dat de gemeente die inschatting niet kon maken heeft meerdere oorzaken. Zo is er nog geen akkoord over de hervormingen in de jeugdhulp. Belangrijkste vraag in die onderhandelingen: wie betaalt er als het budget wordt overschreden? In die onderhandelingen schuiven ook zorgaanbieders, cliëntorganisaties en professionals aan. Volgens de NOS verlopen de gesprekken stroef.
Jeugdhulp varieert van zware zorg bij bijvoorbeeld psychische behandeling tot lichte zorg, bijvoorbeeld als een jongere moeite heeft om vrienden te maken of niet zelfredzaam is. Overheid en gemeenten zetten in op het verminderen van het aantal plekken waar jeugdzorg wordt aangeboden. Dat moet op termijn zorgen voor lagere kosten, maar op dit moment kosten die aanpassingen juist geld, schrijft de gemeente. Ook zijn de kosten voor jeugdhulp gestegen.

Maatregelen

Utrecht neemt verschillende maatregelen. In 2023 wordt het budget eenmalig verhoogd met 4 miljoen euro. Dat is volgens de gemeente nodig "om uitvoering te geven aan de zorgplicht en geeft tijd om maatregelen door te voeren die leiden tot besparingen".
Ook krijgen jeugdhulporganisaties de opdracht om met een plan van aanpak te komen om binnen budget te blijven. Alsnog is dat niet voldoende om alle plannen uit te voeren en wordt de uitvoering van de jeugdhulp geraakt. Een nog op te richten "taskforce jeugdhulp" moet de maatregelen daarom uitwerken en de impact in kaart brengen.
"Het uitgangspunt blijft dat de meest kwetsbare inwoners tijdig de hulp krijgen die ze nodig hebben", staat in de raadsbrief te lezen. Maar de gevolgen zullen voelbaar zijn. De wachttijden zullen mogelijk oplopen en in plaats van individuele hulp zal vaker groepsgericht worden gewerkt.