Gemeente Utrecht gaat stug door met uitwerken van plannen voor betaald parkeren

© RTV Utrecht / Bas Teunissen
Utrecht - Het Utrechtse college snapt dat er weerstand is tegen het versneld invoeren van betaald parkeren in de hele stad, maar het is niet de vraag of het ingevoerd gaat worden, maar wanneer. Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op een initiatiefvoorstel van Mahmut Sungur van DENK. Daarin wordt gesteld dat "een groot aantal Utrechters tegen versneld invoeren van betaald parkeren is", onder meer omdat het vooral bewoners met een kleine beurs zou treffen en Utrecht minder aantrekkelijk maakt voor werknemers in cruciale beroepen.
Het college noemt het begrijpelijk dat de maatregel weerstand oproept, want dat is "vaak het geval wanneer belasting wordt geheven of verhoogd". Maar het college blijft erbij dat betaald parkeren in de hele stad nodig is "om op lange termijn gezond stedelijk leven voor iedereen in Utrecht te borgen". Het gaat ongeveer twaalf jaar duren voordat het helemaal is ingevoerd en op dit moment worden de plannen uitgewerkt.
In die plannen wordt nog onderzocht of de gemeente bewoners met een kleine beurs tegemoet kan komen, bijvoorbeeld met een tegemoetkoming in de parkeerkosten en mogelijk een bijdrage voor alternatieven voor de auto. Het college gaat er verder van uit dat mensen die hun auto nodig hebben voor hun werk, zoals schilders en loodgieters, de parkeerkosten kunnen doorberekenen aan de klant.

Verplegers en leraren

Om Utrecht aantrekkelijk te houden voor mensen met cruciale beroepen, zoals leraren en gezondheidspersoneel, wil de gemeente extra P+R-abonnementen inzetten en extra parkeervergunningen toekennen aan scholen die dat nodig hebben. Hulpverleners, zoals huisartsen en verloskundigen, kunnen al langer met een speciale parkeervergunningen in de hele stad parkeren.
Het college zegt een deel van het huidige beleid mee te nemen in de nieuwe aanpak. Zo blijven de komende jaren de huidige venstertijden gelden. In woonwijken waar weinig risico is op parkeeroverlast in de middag en de avond, gaat dat om een venstertijd van 06.00 uur 's ochtends tot 11.00 uur in de ochtend.

Inspraak in maart

De gemeenteraad praat komende week over de antwoorden op het initiatiefvoorstel, dat ook nog stelde dat "het invoeren van versneld parkeren zonder een gedegen participatieproces afbreuk doet aan het vertrouwen in de lokale politiek". Het college wijst erop dat het nu eenmaal was opgenomen in het coalitieakkoord en dat de raad ermee heeft ingestemd. Daar valt niet meer zoveel aan te veranderen, alleen op punten kunnen de plannen nog worden aangepast. In maart moet het plan van aanpak klaar zijn. Dan wordt het vrijgegeven voor inspraak.
Daarna moet het voorstel in de loop van het jaar worden aangenomen door de raad. Het duurt zeker tot 2024 voor de gemeente start met de invoering van de plannen.