Burgemeester Dijksma teleurgesteld in oordeel rechter over online gebiedsverbod, mogelijk hoger beroep

© RTV Utrecht / Iris Tasseron
Utrecht - Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht overweegt een hoger beroep in de zaak over het online gebiedsverbod dat zij oplegde aan een jongen uit Zeist. De Utrechtse bestuursrechter oordeelde dat het online gebiedsverbod onrechtmatig is en indruist tegen de vrijheid van meningsuiting. "Ik ben natuurlijk teleurgesteld in deze uitspraak", laat burgemeester Dijksma weten in een reactie aan de gemeenteraad.
Tot de rechter een uitspraak in een eventueel hoger beroep heeft gedaan zal Utrecht het middel niet inzetten. Utrecht zette het middel tot nu toe twee keer in.
Volgens de bestuursrechter gaat het online gebiedsverbod tegen de jongen uit Zeist in tegen de vrijheid van meningsuiting. Bovendien geldt de APV waar Dijksma haar verbod op baseerde voor de openbare fysieke leefomgeving en niet voor de online wereld. De jongen was destijds 17 jaar en deed in een openbare groepsapp de volgende oproep: "Utrecht in opstand, nee 2G & nee vuurwerkverbod! 26-11-21, 19.30, Kanaalstraat, Be there!!! Neem je matties & vuurwerk mee."

Worstelen met handelingsruimte

Volgens Dijksma heeft de digitale wereld directe gevolgen in de fysieke wereld. "Dat hebben we meerdere malen in onze stad gezien toen, na een digitale oproep om te komen rellen, er vervolgens ook daadwerkelijk rellen plaatsvonden", aldus Dijksma. Ze hecht groot belang aan de mogelijkheid om ook in die gevallen op te kunnen treden om rellen te voorkomen.
Ook andere burgemeesters worstelen met online gebiedsverboden, zegt de burgemeester. Zij vindt de huidige wet- en regelgeving niet voldoende van toepassing op de online wereld. "Het probleem van ordeverstoringen die online beginnen en aangejaagd worden is reëel en wordt ook door andere burgemeesters gedeeld. Veel gemeenten worstelen met de handelingsruimte die zij hebben op dit vlak."
Ook de gemeente Almelo deelde online gebiedsverboden uit waar veel om was te doen. Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid erkende in antwoord op Kamervragen dat er "onduidelijkheden bestaan over het in te zetten instrumentarium".
Dijksma gaat de uitspraak van de rechter bestuderen. "Bij het nemen van een definitief besluit over het al dan niet instellen van hoger beroep zou ik graag de overwegingen van uw raad betrekken."
Dat de gemeenteraad niet unaniem achter een mogelijk hoger beroep zal staan blijkt uit een aantal reacties. Mahmut Sungur van DENK: "We hadden het nog zo gezegd in de commissie. Dit was niet rechtmatig en dat is gebleken ook. Dit vraagt om een goede discussie in de raad."
Maarten Koning van D66 noemt het handelen van Dijksma "in alle opzichten fout". "Zeer kwalijk. Hierover gaan we zéker spreken in de raad."