Verbazing bij deel Utrechtse oppositie over verhuur Broese-pand: 'Wij zijn eerst nog aan zet'

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - De gemeente heeft het oude Broesepand aan de Oudegracht te huur gezet. En dat vinden meerdere partijen in de gemeenteraad merkwaardig. Er ligt namelijk nog helemaal geen besluit om het gebouw, dat eigendom is van de gemeente, te gaan verbouwen. Volgens de VVD handelt de gemeente voor haar beurt. GroenLinks is het daar niet mee eens, zij zijn juist blij met de actie.
In het opvallende pand aan de Oudegracht zat voorheen boekwinkel Broese en de Openbare Bibliotheek. In de jaren voor dat het een boekenpaleis was, zat er een warenhuis van Vroom & Dreesmann. Toen Vroom & Dreesmann in de jaren 70 verhuisde naar Hoog Catharijne kocht de gemeente het pand. En na vertrek van Broese en de bieb naar het Neude kwam het pand opnieuw vrij. Vanuit commercieel oogpunt is de naam inmiddels omgedoopt naar ‘Magazijn De Zon’, een naam die het rond 1900 korte tijd had.
Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat het pand eigendom blijft van de gemeente, en dat het deels een maatschappelijke functie krijgt en deels een commerciële. Wethouder Dennis de Vries heeft dat concept omarmt. “Het is een fantastisch pand in het hart van de stad”, meent De Vries. “Het moet een levendige plek worden waar iedereen zich welkom voelt."
© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
De PVV in Utrecht is het daar niet mee eens. “De PVV is nog steeds van mening dat de gemeente dit pand in de meest gunstige tijd had moeten verkopen”, zegt fractievoorzitter David Bosch. Ook de VVD is altijd vóór verkoop geweest en vindt nu nog steeds dat de gemeente geen commercieel vastgoed moet exploiteren.

Te Huur

Meer moeite heeft VVD-er Gertjan te Hoonte met het feit dat het pand te huur staat. “Het op deze wijze te huur zetten, wat de gemeente nu letterlijk doet, werpt bij mij de vraag op of dat kan, want zo ver zijn we gewoon nog niet in het traject.” Hij doelt op het feit dat de gemeenteraad nog een besluit moet nemen over de toekomst van het pand en dat de raad geld beschikbaar moet stellen om de verbouwing te betalen.
“De aanduiding ‘Te Huur’ suggereert dat je open staat voor een huurcontract en volgens mij kan dat pas als de raad heeft besloten dat we het ook daadwerkelijk op deze wijze gaan doen.” Te Hoonte zegt binnenkort contact te zullen zoeken met het projectteam van de gemeente om uit te zoeken onder welke voorwaarden het pand wordt aangeboden.
GroenLinks is het niet met de VVD eens. “Het is volledig volgens de afspraak dat het in de verhuur zou gaan. Eerst moet de gemeente kijken of ze huurders hebben”, zegt commissielid Fred Claasen. Hij tekent daarbij aan dat hij niet gezien heeft waar de toekomstige huurders voor tekenen. “Wij als gemeenteraad willen weten, als er straks een kredietvoorstel komt, aan wie de gemeente het denkt te verhuren. Wij willen graag dat het college met hele goede huurders naar ons toe komt, als ze vragen om geld in het pand te steken.”
De aanduiding ‘Te Huur’ suggereert dat je open staat voor een huurcontract
Gertjan te Hoonte (Utrechtse VVD)
De PVV wil ook graag dat er goede huurders komen, maar die partij kijkt vooral naar de huuropbrengst. “Als ze de gemeente dan toch per se huurbaas willen spelen, is het in ieder geval van belang dat er marktconforme huurprijzen worden gevraagd waar alle ondernemers mee te maken krijgen”, zegt David Bosch. Hij wil een gelijk speelveld voor alle ondernemers en spreekt van concurrentievervalsing als dat niet zo is.

Hoge Kwaliteit

De Utrechtse oppositie is niet eensgezind in dit dossier. Het CDA is qua grootte de tweede oppositiepartij. “Wij steunen het idee van publieke toegankelijkheid, zo ver dat ook haalbaar is in dit grote en complexe gebouw”, zegt fractievoorzitter Jantine Zwinkels, die wel enthousiast wordt van het plan. “Als CDA Utrecht willen we gaan voor hoge kwaliteit. Een rooftopbar kan hier als bijzonder horecaconcept in passen, maar wel met respect voor de omwonenden.”
Vaststaat dat wethouder De Vries eerst nog met een concreet plan naar de gemeenteraad moet, en dat die daar nog over gaat beslissen. Pas dan wordt duidelijk of het voormalige Broesepand in de toekomst als Magazijn De Zon een deels maatschappelijke functie krijgt in het centrum van de stad.