Forse toename verkeersdoden, politie doet oproep aan lokale en provinciale overheden

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Alle overheidsdoelstellingen ten spijt gaat het de verkeerde kant op met de verkeersveiligheid. Het afgelopen jaar zijn in Nederland 578 mensen om het leven gekomen in het verkeer en dat is het hoogste aantal slachtoffers in jaren. Dat blijkt uit ongevalsdata over 2022 van Smart Traffic Accident Reporting, waar onder andere de politie, overheid en ANWB in samenwerken.
Niet alleen het aantal dodelijke slachtoffers steeg tot recordhoogte, ook het aantal verkeersongevallen waarbij minimaal één gewonde te betreuren viel nam toe tot 21.457, ruim 3500 meer dan het jaar ervoor. Ook het aantal ongevallen met alleen materiële schade steeg in vergelijking met 2021 met 10.028 incidenten tot 75.025.
Het streven van de overheid is er juist op gericht het aantal verkeersdoden in 2030 te hebben gehalveerd. Om het tij te keren pleit Paul Broer, portefeuillehouder Verkeer van de Nationale Politie, in De Telegraaf voor meer prioriteit van lokale en provinciale overheden voor maatregelen. "De landelijke politiek gaat niet over lokale- en de N-wegen, waar veel slachtoffers vallen. Vandaar dat ik deze overheden oproep na te denken om het veiliger te maken. En dat kan vaak door simpelweg kleine infrastructurele aanpassingen en betere controles.”
Broer denkt bijvoorbeeld aan de verlichting van lokale wegen, maar ook aan de fietspaden. "Er fietsen nu zoveel soorten fietsen, van fatbikes tot bakfietsen. Zijn de fietspaden daar wel goed op ingericht?" Verder pleit hij voor meer landelijke voorlichtingscampagnes rond de feestdagen, specifiek gericht op rijden onder invloed. "Al zou je daarmee maar twee bestuurders behoeden voor een ernstig ongeval, dan heb je al winst te pakken."
De cijfers vertekenen ook nog, want het totaalaantal is exclusief slachtoffers die in het ziekenhuis overlijden ten gevolge van een ongeval. Die aantallen hierbij opgeteld worden door het CBS over een paar maanden bekendgemaakt.
Regionale cijfers ontbreken vooralsnog. In 2021 waren 47 verkeersdoden in de provincie Utrecht te betreuren. Dat was het hoogste aantal sinds 2008.