Eindelijk beslissing over Sportpark Overvecht-Noord: 'EDO zal teams moeten teleurstellen'

© Website UCS EDO
Utrecht - De gemeente Utrecht heeft een keuze gemaakt over het gebruik van Sportpark Overvecht-Noord. Na 2,5 jaar debatteren heeft wethouder Eva Oosters de beslissing genomen dat EDO het terrein moeten blijven delen met FC Utrecht en de Utrechtse Rashondenvereniging (URV). Volgens EDO verliezen ze daarmee een deel van hun capaciteit, maar de gemeente bestrijdt dat. Een of twee keer per maand moet de voetbalclub op het veld van de Utrechtse Rashondenvereniging spelen.
Voetbalvereniging EDO is op zijn zachtst gezegd niet blij met het resultaat en is bang dat het teams moet teleurstellen. Vicevoorzitter Henrik Wienen is teleurgesteld in de wethouder en het college: "Als de gemeenteraad unaniem besluit dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om te sporten op het sportpark en hier meerdere moties voor zijn aangenomen, waarom kiest de wethouder dan ervoor om dit niet uit te voeren, hoe zit die verhouding dan? Wij kunnen nu niet al onze teams laten voetballen."
De problemen rond het sportpark ontstonden doordat de gemeente aan te veel verenigingen ruimte had beloofd. Het leidde tot een langlopende soap waar vele debatten over werden gevoerd in de gemeenteraad. Het grootste probleem ontstond er met de URV en voetbalvereniging EDO, die allebei van een veld gebruik willen maken.
"Ik ben heel gefrustreerd, nergens in Nederland deelt een voetbalvereniging een veld met honden. Dat werkt gewoon niet. We hebben hier de afgelopen jaren zo veel energie in gestoken, maar de wethouder vindt de alternatieven te duur, dus EDO zit met de gebakken peren," zegt vicevoorzitter Wienen.
Praktisch gezien betekent dit voor EDO dat ze om de week met een capaciteitsprobleem zitten en niet meer al hun teams kunnen laten spelen. Vicevoorzitter Wienen vreest het ergste: "We zijn nu op het punt aangekomen dat we een aantal teams moeten gaan teleurstellen en vertellen dat ze niet meer bij EDO kunnen voetballen. Dit is echt een drama."

Reactie gemeente

In lijn met de opdracht van de gemeenteraad hebben wij naar alternatieven gezocht om de rust op sportpark Overvecht Noord terug te brengen. Een verhuizing van de hondensportvereniging was hiervoor een mogelijke oplossing. Na het onderzoeken van verschillende locaties is gebleken dat er niet nu een oplossing voorhanden is. Er zijn namelijk alternatieve locaties onderzocht, waarvan meer dan 10 buiten een sportpark.

Er waren 2 alternatieve locaties mogelijk die beide weer op een sportpark zouden zijn. Die alternatieven kosten veel geld (5-7 ton) en verplaatsen mogelijk het probleem, nu er geen andere plek is te vinden dan op een sportpark.

Met de druk die we hebben op sportcapaciteit in Utrecht is dat geld juist hard nodig om de ambities op het gebied van sport voor iedereen te behalen.

Wel zien we dat er veel kan verbeteren op de sportparken in Overvecht Noord, breder dan alleen het betreffende sportpark. Daarom gaan we aan de slag met een toekomstvisie, waarbij ook de verhuizing van hondenvereniging URV nog altijd een optie is.

Voor de korte termijn hopen we dat verenigingen samen kunnen werken aan een verbetering van de velden, URV heeft aangegeven één of twee zaterdagmiddagen per maand het veld aan EDO beschikbaar te willen stellen als de wedstrijdplanning daarom vraagt. We hopen samen met de verenigingen vooruit te kunnen kijken.