Geen vertrouwen bij keldereigenaren in overleg met Utrecht over wervenherstel: ‘Elk voorstel van ons wordt afgewezen’

Bewoners Choorstraat in een straatkelder
Bewoners Choorstraat in een straatkelder © RTV Utrecht / Iris Tasseron
Utrecht - Het vertrouwen in de gemeente Utrecht is weer ver te zoeken bij veel eigenaren van de werfkelders in de stad. Al jarenlang wordt gesteggeld over wie het herstel van die kelders moet gaan betalen. Het overleg tussen bewoners en gemeente verloopt zo moeizaam dat keldereigenaren dreigen met rechtszaken.
Het wervenstelsel in Utrecht is op veel plekken in slechte staat. Walmuren verzakken, kelders van bewoners lekken en staan in sommige gevallen op instorten. Dat herstel aan de kelders is al lang hard nodig. Zo constateerde de gemeente in 2007 al dat het onderhoud aan de werven beter moest. Inmiddels is het 2022 en zijn er meerdere plannen geschreven en onderzoeken gedaan, maar een overeenkomst tussen keldereigenaren en gemeente over hoe het herstel gaat gebeuren lijkt nog ver weg.
Wethouder Rachel Streefland laat via een woordvoerder weten dat er wel gesprekken gaande zijn. "We voeren momenteel tientallen gesprekken met eigenaren om te komen tot individuele overeenkomsten en herstelplannen. Het programmaplan Werk aan de Werf heeft een looptijd van 30 jaar met als doel om in die tijd alle ongeveer 950 kelders te herstellen. Dat is ongeveer 35 per jaar. De gemeente betaalt de kosten daarvan. De eerste plannen worden nu opgesteld."
Voor dat plan Werk aan de Werf is ruim 400 miljoen euro nodig en een deel van dat geld zal opgaan aan juridische procedures. Daar was voormalig wethouder Kees Diepeveen vorig jaar duidelijk over. "Wij proberen het zo eenvoudig en zo eerlijk mogelijk te doen, zodat we juridische procedures zoveel mogelijk kunnen beperken, maar we kunnen het nooit uitsluiten."

Vertrouwen

Een aantal jaar geleden spraken bewoners en de gemeente af om nu echt goed naar elkaar te luisteren en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Het onderlinge vertrouwen was op dat moment tot een dieptepunt gedaald. Die afspraak gaf keldereigenaren toch weer moed dat er nu echt een goeie oplossing zou komen en ook de gemeente zag het positief in.
De gemeente zegt nog steeds goed te luisteren naar de bewoners: "Vanzelfsprekend delen keldereigenaren met ons ook hun zorgen en vragen, die ook gaan over gehoord en gezien worden door ons als gemeente. We werken er hard aan om de samenwerking en het vertrouwen te verbeteren en te vergroten, en bouwen daaraan stap voor stap."
Geen vertrouwen bij keldereigenaren in overleg met Utrecht over wervenherstel
De keldereigenaren aan de Choorstraat denken er anders over. Zij hebben een paar jaar geleden een werkgroep opgericht waar ze ambtenaren van de gemeente ook voor uitnodigden. Keldereigenaar Cees Hilberdink: "Je moet niet met de gemeente in conflict gaan, je moet met de gemeente in conclaaf gaan. Dat betekent dat je met elkaar moet praten en de problemen moet bespreken. En je moet dan ook het gevoel hebben dat je een gezamenlijk probleem hebt."
De bewoners zijn enthousiast na de eerste bijeenkomsten van de werkgroep, maar dan komt de klad er in. Hilberdink: "Er zijn regelmatig wisselingen bij de gemeente en de ambtenaren die in de plaats komen weten van toeten noch blazen. Je kunt de ervaringen die je eerder hebt gedeeld met iemand anders moeilijk overbrengen naar weer iemand anders."

Van wie zijn de straatkelders

Veel kelders in de Choorstraat zijn met elkaar verbonden. Via deuren onder de panden kun je de kelders onder de straat inlopen en dan kom je in een gangenstelsel dat vol staat met buizen van allerlei voorzieningen, zoals de stadsverwarming en de riolering. In het kadaster kun je normaal gesproken zien wie eigenaar is van welk pand, maar wie eigenaar is van de straatkelders hebben de bewoners er niet in kunnen vinden. Zolang dat onduidelijk blijft kan er niet gesproken worden over de verdeling van de kosten voor het herstel.
De stadsverwarming en riolering in de straatkelders
De stadsverwarming en riolering in de straatkelders © RTV Utrecht / Iris Tasseron
Ook hierover zegt de gemeente dat er aan een oplossing wordt gewerkt. "De gemeente heeft een vertegenwoordiging van eigenaren aangeboden samen te laten onderzoeken wie eigenaar is van deze straatkelders. Dat is tot op heden nog niet gelukt."
De bewoners nemen nu zelf maatregelen om verdere lekkages te voorkomen. Ze hebben op sommige plekken de kelders extra gestut en vangen het water op met emmers dat via de straat de kelders inloopt. Sommige bewoners hebben een pomp geïnstalleerd, zoals Gijsbert Wolleswinkel. "We hebben een installatie gebouwd om het water dat door de straat komt af te voeren naar de riolering, omdat het anders de kelders onder de panden inloopt. Die kelders worden gebruikt voor de voorraad van de winkels."
Als nu eerst het eigendom wordt vastgesteld komt het vanzelf wel goed denkt Cees Hilberdink. "Het is heel logisch dat wij als goeie buren, want wij beschouwen de straateigenaar dan ook als een buur, wel degelijk aanspreekbaar zijn voor datgene wat we willen doen." De bewoners geven wel aan dat ze niet willen meebetalen aan het herstel van de kelders onder de straat, omdat ze daar geen eigenaar van zijn.
Of de individuele gesprekken die nu gevoerd worden allemaal goed zullen aflopen is dus nog even de vraag. De keldereigenaren die zichzelf verenigd hebben in de vereniging Keldergewelf hebben al hun ongenoegen geuit over de tijdelijke financiële regeling en dreigen met juridische procedures. Aan een definitieve financiële regeling wordt nog gewerkt.