Dijksma: 'Ondanks teleurstellende klimaattop, wel een stap'

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - In het Egyptische Sharm-el-Sheikh werd vanochtend vroeg een akkoord bereikt tijdens de VN-klimaattop. Er komt een schadefonds voor arme landen en de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad blijft na gesteggel overeind staan. Op het akkoord wordt teleurgesteld gereageerd. Niet alleen door milieuorganisaties, ook door de burgemeester van Utrecht.
De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma was als speciaal gezant afgereisd naar de top om te pleiten om steden meer zeggenschap en geld te geven in de strijd tegen klimaatverandering. "Deze klimaatconferentie stond voor mij in het teken van het knokken voor steden", zegt Dijksma. "De meeste mensen wonen nu en straks in steden."
De burgemeester ziet dat de meeste uitstoot in steden plaatsvindt en dat daar ook de oplossing ligt om de klimaatdoelen te halen. "Ondanks het toch wel teleurstellende resultaat van de onderhandelingen, hebben we in Egypte gelukkig wel een stap gezet om ervoor te zorgen dat burgemeesters die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering beter in positie komen."

Jongeren

De Jonge Klimaatbeweging uit Utrecht noemt de top 'een grote flop', ondanks een akkoord. De activisten noemen het 'simpelweg genânt dat dat het 1,5 gradendoel weer ter discussie stond'.
In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden en bij voorkeur tot 1,5 graad. De organisatie laat in een reactie weten: "Twee weken aan intense discussies over een schadefonds heeft ervoor gezorgd dat we niets hebben afgesproken over hoe we die schade in de eerste plaats kunnen voorkomen."
Ook uit de Europese Unie en verschillende lidstaten kwamen teleurgestelde reacties, dat vindt de Jonge Klimaatbeweging een lichtpuntje. "Daaruit blijkt ambitie om verder te versnellen. Als landen als China, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten niet bereid zijn om mee te doen, kunnen we dus gewoon zelf aan de slag. Dit momentum moeten we gebruiken om voor de COP28 in Dubai al onze eigen klimaatplannen ‘1,5 gradenproof’ te maken. Dan kunnen we daar het levende bewijs zijn dat het doel van 1,5 graad wél haalbaar is."